معدن جنجالی مناظرات کاندیداهای ریاست جمهوری / عکس

0

معدنی که روز گذشته در مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری سوژه پرسش و پاسخ قرار گرفت در ایالت یوتای آمریکا قرار دارد و یک ماه قبل به دلیل رانش زمین به شدت آسیب دیده و تولید مس در آن به نصف کاهش یافته است.

مناظره دیشب معدن مس سوژه مناظره ایالت یوتای آمریکا

معدن جنجالی پس از رانش زمین

مناظره دیشب معدن مس سوژه مناظره ایالت یوتای آمریکا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ