چند درصد ایرانی ها ویلای شخصی دارند؟

0

آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد تنها ۶ درصد مردم ایران در مسافرت های فصلی خود به ویلاهای شخصی می روند. در صورتی که این رقم معادل کل صاحبان ویلاهای شخصی باشد، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ازایرانی ها می توانند صاحب ویلای شخصی باشند.

به گزارش مرکز آمار ایران، بازهم در صورتی که متوسط قیمت ویلا در تمام نقاط کشور را ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود ( قیمت ویلا در اطراف تهران تا ۴ میلیارد تومان و در برخی نقاط دورافتاده شمال کشور تا ۱۲۰ میلیون تومان براورد می شود.) درمجموع نزدیک به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان کل بودجه ای می شود که در بخش ویلا سرمایه گذاری شده است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد بیشترین تعداد مسافرت ها با اقامت در خانه اقوام و نزدیکان افراد بوده است. براساس گزارش مرکز آمار حدود ۵۷ درصد خانوارهای کشور که معادل ۱۲۴۸۵۳۱۶ خانوار هستند، حداقل یک سفر داشته اند. در مقابل حدود ۴۳ درصد یعنی ۹۲۶۳۶۸۴ خانوار در این فصل سفری نداشته اند.

از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که تعداد سفرهای داخلی در فصل تابستان ، ۷۰۸۷۱۱۳۶ بوده است . ۶۰ درصد از سفرهای داخلی در فصل تابستان، با اقامت شبانه و ۴۰ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

همچنین بیش ترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل تابستان سال ۱۳۹۱ ، با هدف دیدار دوستان و بستگان ( ۵۶ درصد) و سپس با هدف های گردش و تفریح ( ۲۰ درصد) و زیارت ( ۱۵ درصد) انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع ۹۱ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۹ درصد از سفرها در فصل تابستان با اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید صورت گرفته است.

از سوی دیگر بیش ترین اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل تابستان سال ۱۳۹۱ ، منزل بستگان و آشنایان با ۶۷ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای با ۱۱ درصد و ویلا و آپارتمان شخصی با ۶ درصد بوده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ