پوشش نیمی از سود “شپارس” در ۶ ماه

0
شرکت بین المللی محصولات پارس با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه پیش بینی حسابرسی شده خود را برای هر سهم در سال مالی منتهی به شهریور ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه منتشر کرده است.

این شرکت برای هر سهم خود مبلغ ۱۰۰۷ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره ۶ ماهه موفق به پوشش نیمی از آن شده و هیئت‌مدیره در نظر دارد ۵۰ درصد از سود خالص را جهت تقسیم بین سهامداران، به مجمع عمومی عادی سالیانه پیشنهاد نماید.

گفتنی است “شپارس” نرخ تسعیر مانده وام ارزی دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی، به ازاء هریورو ۳۹۰۰ تومان (میانگین نرخ مبادله ای و آزاد) محاسبه و تفاوت حاصله حدودا به میزان ۲ میلیارد تومان به حساب هزینه تسعیر ارز منظور گردیده و همچنین در صورت سود وزیان پیش بینی شده، بهای تمام شده مواد اولیه و فروش صادراتی به ازاء هر دلار ۲۵۵۰ تومان مبنای محاسبات قرار گرفته است. لذا تحقق سود پیش بینی شده منوط به دسترسی به منابع ارزی مورد نیاز به نرخ های فوق الذکر می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ