صادرات زغال صنعتی آزاد شد/ ادامه ممنوعیت صادرات زغال چوب

0
گمرک در بخشنامه جدیدی اعلام کرد: ممنوعیت صادرات زغال چوب به قوت خود باقی و کمافی السابق لازم الاجراست اما صادرات زغال قالبی (زغال صنعتی یا بریکت) از شمول ممنوعیت مستثنی شده است.

 مهر، در بخشنامه جدید مدیر کل دفتر صادرات گمرک آمده است: پیرو بخشنامه های شماره ۵۶۲۷۲/۹۲/۱۳۳ مورخ ۲۹/۰۳/۹۲ و ۹۲۹۴۷/۹۲/۲۲۸- ۱۶/۵/۹۲، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۰۲۹۹۲/۹۲ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می دارد، به استناد تبصره «۵» ماده «۱۵» قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها، مندرجات ردیف ۱۷ جدول A2 ضمیمه بخشنامه ردیف ۳۱۱ سال ۱۳۹۱مبنی بر ممنوعیت صادرات زغال چوب (موضوع ردیف تعرفه ۴۴۰۲) به قوت خود باقی و کمافی السابق لازم الاجراست.

بدیهی است، صادرات زغال قالبی (زغال صنعتی یا بریکت) وفق بخشنامه ردیف ۲۲۸ از شمول ممنوعیت مستثنی گردیده است. خواهشمند است دستور فرمایند ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ