تحلیل برنامه‌های ۸ کاندیدای ریاست جمهوری درباره زنان

0
بررسی رویکردهای نامزدهای انتخاباتی در مورد زنان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه، امری ضروری به شمار می‌رود که با روش تحلیل محتوا دیدگاه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی هریک از کاندیداها مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش فارس، بررسی رویکردهای نامزدهای انتخاباتی در مورد زنان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه، امری ضروری به شمار می‌رود که این موضوع از نگاه خانم فردوس قماشچی روانشناس و رئیس سابق موسسه پیشگیری ار آسیب‌های روانی و اجتماعی نیروی انتظامی با روش تحلیل محتوا دیدگاه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی هر یک از کاندیداها مورد بررسی قرار گرفته است.

قماشچی با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی برای زنان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه، گفت: برنامه ریزی برای زنان به عنوان یکی از مولفه‌های توسعه در عصر کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و زنان علاوه بر خانواده در متن جامعه نیز جایگاه ویژه‌ای دارند و در عصر حاضر با توجه به گسترش روز افزون جوامع بشری در نقش‌هایی فراتر از همسری و مادری ظاهر شده و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ورزشی مسئولیت‌های بی‌شماری را عهده دار هستند.

قماشچی در ادامه گفت: با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بررسی رویکردهای نامزدهای انتخاباتی در مورد زنان به عنوان قشر تاثیرگذار جامعه، امری ضروری به شمار می‌رود.

از همین رو با عنایت به دغدغه‌های جامعه زنان و احساس نیاز به کار علمی درباره ارزیابی جایگاه زنان در برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری با روش تحلیل محتوا مصاحبه‌ها، نشست‌ها، دیدگاه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی هریک از کاندیداها با مراجعه به سایت شخصی هرکدام تا ۱۱ خرداد ماه مورد بررسی قرار گرفته است.

مدیرکل سابق امور بانوان نیروی انتظامی ادامه داد: در این تحقیق چهار شاخص تحت عناوین ۱- گردهم‌آیی و همایش زنان حامی کاندیداها ۲- جایگاه و نقش اقتصادی  زنان ۳-  فرهنگی و اجتماعی و ۴- حقوقی و قضایی زنان که بیشترین تاکید و تکرار را در مصاحبه ها و اظهار نظرهای کاندیداها داشته‌اند؛ استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: نتایج این تحلیل محتوا نشان می دهد در ۷۷ مورد از مصاحبه‌های کاندیدها نسبت به زنان اظهارنظر شده است بدین ترتیب که شاخص اول که حاکی از شرکت کاندیداها در همایش‌های زنانه و نیز حمایت انجمن‌های زنان است از فراوانی ۱۱ درصدی برخوردار است که البته این رقم در مقایسه با آمار سایر شاخص ها از کمترین میزان برخوردار است.

قماشچی با بیان دیگر یافته‌های این پژوهش اظهار داشت : اشاره به نقش و جایگاه اجتماعی – فرهنگی زنان با فراوانی ۴۵ درصدی بیشترین محور سخنان کاندیداها را به خود اختصاص داده است.

فراهم آوردن فرصت‌های تحصیلی و مدیریتی برابر برای زنان، ارتقاء جایگاه و منزلت زنان و نقش کلیدی و مهم زنان در خانواده از عمده اظهار نظرها در این زمینه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه امروزه اقتصاد یکی از دغدغه‌های جامعه به شمار می‌رود؛ نقش و جایگاه اقتصادی زنان با فراوانی ۱۹ درصدی اولویت دوم سخنان و برنامه‌های کاندیداها را تشکیل می‌دهد.

تاکید و تکرار بر ایجاد مشاغل خانگی و نیز ایجاد اشتغال برای بانوان در سخنان محسن رضایی و اشاره به نرخ بیکاری ۴۹ درصدی در میان زنان و اصرار بر بیمه زنان خانوار از سوی محمد رضا عارف این اولویت را نشان می‌دهد.

اما شاخص جایگاه حقوقی- قضایی زنان با تاکید کاندیداها بر از بین بردن خلاءهای قانونی درباره زنان، جایگاه و حقوق زن در خانواده و اجتماع از فراوانی ۱۵ درصدی برخوردار است.

رئیس سابق پژوهشکده بنیان با اشاره به آرایش سیاسی کاندیداهای حاضر در انتخابات تصریح کرد: جناح موسوم به جبهه اصلاحات با ۳۲ درصد بیشترین رویکرد و مواضع را نسبت به زنان داشته است که البته جبهه پایداری با اختلاف اندک یک درصدی در رتبه دوم قرار دارد.

همچنین در ائتلاف ۲+۱ این رقم ۲۱ درصد است که در مقایسه با کاندیداهای مستقل که از فراوانی ۱۶ درصدی برخوردارند‏, بیشتر است.

دکتر قماشچی ادامه داد: در حالیکه در سخنان و مصاحبه‌های کاندیداهای اصلاح طلب، جبهه پایداری و ائتلاف ۲+۱ نقش و جایگاه فرهنگی – اجتماعی زنان بیشترین اولویت را دارد در مصاحبه‌های کاندیداهای مستقل بیشتر بر نقش و جایگاه اقتصادی زنان تاکید شده است.

در میان کاندیداهای اصلاح طلب ۵۸ درصد سخنان حسن روحانی به موضوعات اجتماعی – فرهنگی، ۲۵ درصد به موضوعات و رویکردهای قضایی – حقوقی اختصاص دارد.

در حالیکه در مصاحبه‌های حسن روحانی به موضوعات اقتصادی اشاره ای نشده اما وی در شاخص حمایت جنبش‌های زنان و حضور در همایش های زنانه از  فراوانی ۱۷ درصدی برخوردار بوده است.

از سویی دیگر نیز بیشترین سخنان محمدرضا عارف با فراوانی ۴۱ درصدی به موضوعات اجتماعی – فرهنگی اختصاص دارد و برخلاف حسن روحانی، وی در ۳۴ درصد مصاحبه‌های خود از نقش اقتصادی زنان صحبت کرده است.

هرچند محمد رضا عارف در همایش های زنانه حضور نداشته و یا از حمایت‌های انجمن‌های زنان نیز برخوردار نبوده اما مصاحبه‌های وی با موضوعات حقوقی- قضایی در رابطه با زنان دارای فراوانی ۲۵ درصدی است.

مدیرکل سابق امور بانوان نیروی انتظامی در ادامه با مقایسه تطبیقی مواضع کاندیداهای اصولگرا نیز گفت: محمدباقر قالیباف و نیز علی اکبر ولایتی تا این زمان در مصاحبه هایشان اظهار نظری در خصوص مسایل مربوط  به زنان نداشته‌اند و تنها غلامعلی حداد عادل در این باره سخنرانی و اظهار نظر کرده است.

با این وجود بیشترین مواضع غلامعلی حداد عادل با ۵۶ درصد به موضوعات فرهنگی – اجتماعی اختصاص دارد و جایگاه حقوقی – قضایی با ۲۵ درصد اولویت دوم این کاندیدا در مورد زنان محسوب می‌شود.

همچنین در ۱۹ درصد سخنان حداد عادل به زنان و اقتصاد اشاره شده اما وی نیز از حمایت های انجمن های زنان برخوردار نبوده و در همایش های زنان شرکت نداشته است.

این کاندیدای دوره چهارم شورای شهر تهران تصریح کرد: فراوانی موضع‌گیری نسبت به زنان از سوی جبهه پایداری که تنها از یک کاندیدا برخوردار است در مقایسه با دو کاندیدای جبهه اصلاحات، تقریبا برابری می کند و ۴۹ درصد سخنان سعید جلیلی در خصوص زنان به حوزه فرهنگی – اجتماعی اختصاص دارد.

جالب است که مواضع قضایی- حقوقی، اقتصادی و نیز شرکت سعید جلیلی در همایش‌های زنان و برخورداری وی از حمایت های انجمن های زنان همگی از فراوانی یکسان ۱۷ درصدی برخوردارند.

اما در جبهه کاندیداهای مستقل که مباحث اقتصادی حرف اول را می زند ۸۶ درصد مصاحبه‌های محسن رضایی به این موضوع اختصاص یافته اما این کاندیدا در خصوص موضوعات فرهنگی – اجتماعی و نیز قضایی- حقوقی در خصوص زنان موضع گیری نداشته ولی با این حال از حمایت ۱۴ درصدی انجمن های زنان برخوردار بوده است.

در مصاحبه‌های محمد غرضی اقتصاد و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی هرکدام از فراوانی ۱۷ درصدی برخوردارند چرا که این کاندیدا با اصل دانستن اقتصاد حضور زنان در اجتماع را موجب ثبات و انسجام می داند.

این تحقیق نشان می‌دهد؛ اظهار نظر محمد غرضی در شاخص های حقوقی – قضایی و برخودرداری از حمایت زنان از فراوانی ۲۱ درصدی برخوردار است.

قماشچی کاندیدیای چهارمین دوره انتخابات شورای شهر در انتها اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به جایگاه و منزلت زنان در جامعه انتظار می رود با برگزاری مناظره های بعدی برنامه های کاندیداها و رویکردهای آنان نسبت به زنان نمود بیشتری داشته باشد؛ باید منتظر ماند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ