کشاورزان نروژی دریافت‌کننده بیشترین یارانه در جهان

0

در تحقیقات جدید سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، کشاورزان نروژی دریافت‌کننده بیشترین یارانه دولتی در جهان شناخته شدند.

ایسنا، طبق تحقیقات این سازمان که هفته گذشته منتشر شد، یارانه دولتی ۶۳ درصد از درآمد کشاورزان نروژی را تشکیل می‌دهد.

با تلاش دولت نروژ برای جبران تاثیر ارز قوی، میزان یارانه‌ای که کشاورزان این کشور در سال ۲۰۱۲ دریافت کردند، نسبت به سال ۲۰۱۱ که یارانه دولتی ۵۹ درصد درآمدشان را تشکیل داد افزایش داشت.

کن اَش، مدیر بازرگانی و کشاورزی OECD که ۳۴ کشور صنعتی و توسعه یافته جهان را در عضویت دارد، خواستار کاهش یارانه‌های دولتی برای کشاورزی در سراسر جهان شده است.

در گزارش این سازمان گفته شده کشورهایی مانند نروژ که کشاورزان را تحت حمایت مالی سنگین قرار داده اند، یارانه‌هایشان را در سال گذشته افزایش دادند در حالیکه کشورهایی با یارانه‌های کمتر، به این اقدام مبادرت نکردند.

در این بین وزیر کشاورزی نروژ از سیستم یارانه‌های کشورش دفاع کرد و گفت: اگر خواهان تولید غذا در کشورمان هستیم، این شیوه‌ای است که باید انجام شود.

بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی لوکال، سوئیس در رتبه دوم بیشترین یارانه دولتی برای کشاورزی در جهان است که ۵۶ درصد درآمد کشاورزان این کشور را تشکیل می‌دهد و ژاپن با ۵۵ درصد، در رتبه سوم قرار دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ