اعلام دارایی های رئیس جمهور مسأله ای حاشیه ای است

0
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص این موضوع که چرا تاکنون رئیس جمهور بر اساس سنت همیشگی دارائی های خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام نکرده است؟ اظهار داشت: قطعا این کار صورت خواهد گرفت اما این ها مسائل حاشیه ای است و چه خوب است که تمرکز خود را جهت کمک به دولت در جهت رفع مشکلات اساسی مردم کنیم.
قابل ذکر است که محومد احمدی تژاد دارایی های خود را در زمان تحویل گرفتن دولت و هم در زمان تحویل دادن دولت به قوه قضاییه اعلام نمود .
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ