“فلوله” هم تعدیل منفی داد

0
شرکت ۵۰ میلیارد تومانی لوله و ماشین سازی ایران پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است.

این شرکت برای هر سهم مبلغ ۳۶ تومان سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۶۱ تومان) نزدیک به ۴۱ درصد کاهش داشته است.

“فلوله” علت تغیرات در بودجه اخیر را کاهش سود عملیاتی عدم تحقق فروش های داخلی به علت نداشتن بودجه های عمرانی سازمان های آب و فاضلاب و هم چنین افزایش بسیار زیاد بهای مواد اولیه و متناسب نبودن افزایش نرخ فروش با بهای تمام شده محصولات به علت قراردادهای مناقصه ای که شرکت برنده شده و در حال تحویل می باشد، اعلام کرده است.

گفتنی است عملکرد ۶ ماهه این شرکت با پوشش ۳۹ درصدی فروش، ۴۰ درصدی بهای تمام شده، ۳۵ درصدی سود ناخالص، ۳ درصدی سود عملیاتی و ۵۹ درصدی سود خالص هر سهم پس از کسر مالیات همراه بوده که دلیل افزایش سود خالص پس از کسر مالیات ناشی از فروش ۲۴۵ هزار مترمربع زمین انبار محصول کار خانه شماره یک می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ