چند تا از رازهای موفقیت را بدانید !!!

0

راز موفقیت در این است که بتوانیم ایده های دیگران را کسب کنیم و به مسایل،
هم از دید خود و هم از دید دیگران بنگریم .!

اگر داشتن فکر و اندیشه مثبت به تنهایی کارساز بود،
باید همه در کودکی اسب های کوچک داشته و اکنون نیز زندگی رویایی داشته باشیم؛
هر موفقیت بزرگ با عمل به دست می آید .!

یکی از کلیدهای موفقیت این است که پیوندی سازنده بین کارهایی که انجام می دهیم و چیزهایی که دوست داریم به وجود آوریم .!


هرچه صبر بیشتر باشد،
دقت بیشتر است و هرچه دقت بیشتر باشد،
موفقیت بیشتر است .!!

انسان کامیاب کسی نیست که ثروت بی حساب به دست می آورد.

بلکه فردی است که به هر کاری دست بزند موفقیت آن را در آن پدیده می آورد.

ثروت تنها یکی از دستاودهای انسان های موفق است.

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به‌زودی موفق می‌شود،
ولی او می‌خواهد خوشبخت‌تر از دیگران باشد و این مشکل است.
زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از آنچه هستند تصور می کند….

اگر در اولین قدم، موفقیت نصیب ما می شد، سعی و عمل دیگر مفهومی نداشت .!!

هر موفقیت بزرگی نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد .!!

هر کس که بتواند با امکانات محدود، پیرامونش را دلپذیر سازد، یک فرد موفق محسوب می‌شود.

برای موفقیت و شادی در تمام جنبه های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است .
شیوه تفکر شما نشان دهنده ی ارزش ها ، اعتقادات و انتظارات شماست .!

انسان موفق کسی است که در انتها پیروز شود نه در ابتدا .!

سه جمله برای دستیابی به موفقیت:

بیشتر از دیگران بدان،

بیشتر از دیگران کار کن،

کمتر از دیگران توقع داشته باش .!


اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد.!!

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ