خانه / آخرین اخبار / تصاویر مراسم تشییع علی طباطبایی با حضور هنرمندان + مراسم ختم

تصاویر مراسم تشییع علی طباطبایی با حضور هنرمندان + مراسم ختم

مراسم تشییع پیکر مرحوم «علی طباطبایی» بازیگر ۳۲ ساله سینما و تلویزیون از مقابل خانه این هنرمند برگزار شد.

 

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

 

بنا بر این گزارش، در این مراسم افرادی نظیر فریدون جیرانی، فرهاد قائمیان، افسانه چهره آزاد، آرمین تو ای اف ام، مجید یاسر، محمدحسین لطیفی، کاوه سماک باشی و … حضور داشتند.

 

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

 

پیکر این هنرمند در میان حزن و اندوه خانواده وی و همچنین حاضران به سمت بهشت زهرا(س) به منظور تدفین در قطعه ۲۳۱ تشییع شد.

کمال طباطبایی پدر زنده یاد علی طباطبایی نیز با دیدن پیکر فرزندش نیز درحالی که به شدت می گریست گفت: علی من در جوانی رفت.

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

جیرانی درباره فوت مرحوم طباطبایی به خبرنگار فارس گفت: اصلا انتظار شنیدن چنین خبری نداشتم، علی حالش خوب بود و هر شب نقدهایش از سریال تعبیر وارونه یک رویا را از طریق پدرش به من منتقل می کرد، حتی در زمان ساخت سریال با ما به ارمنستان آمد. ما از سال ۸۱ در سالاد فصل با هم همکاری داشتیم.

 

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

 

روز گذشته قرار بر این بود تا این مراسم از مقابل خانه سینما ۲ به سمت بهشت زهرا (ع) انجام شود، اما طبق خواسته وی از مقابل منزلش تشییع شد.

سیدعلی طباطبایی فرزند سید کمال طباطبایی بود که در شامگاه یکشنبه هشتم شهریور بر اثر ایست قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

 

طباطبایی در سریال هایی چون: بچه های نسبتا بد، قلب یخی، آشپزباشی،ترانه مادری، باجناق ها و …. به نقش آفرینی پرداخته است.

مراسم ختم و یادبود این هنرمند جوان  روز جمعه ۱۳ شهریور ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰  در مسجد نور برگزار می شود.

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

 مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی
مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی
مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی
مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی
مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی
مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی
مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

مراسم ختم علی طباطبایی تشییع جنازه علی طباطبایی بیوگرافی علی طباطبایی اینستاگرام علی طباطبایی

۱۶ آخرین نظرات کاربران و بینندگان

 1. برای شادی روحش صلوات

 2. اللهم صلی علی محمد و آل محمد
  خدایا ب خودت سپردیمش
  همیشه شاد باش …

 3. بچه ها لطفا یک فاتحه براش بخونید آخه خیلی جوون بود و حتماً کلی آرزو داشت…خدا رحمتشون کنه و به خونواده محترمت صبر بده. من که فقط چند فیلم از ایشون رو دیده بودم اینقدر ناراحتم و اشک می ریزم خونواده مرحوم چی می کشن!!!

 4. سیدعلی عزیزم روحت همچون صدایت آرام باد ..در پناه جدت رسول الله…صلواااااااات

 5. خدایا
  چراباید عمر ادمای خوبت اونقدر کوتاه باشه!!!!

 6. خدا رحمتش کنه واقعا ناراحت شدم

 7. واقعا دیدن این تصاویر قلب آدمو می لرزونه . خدا به فریاد خانوادش برسه. از داغ جوون هیچ چیز سخت تر نیست. اینم حکمت خداس و آزمون الهی برای پدر و مادرش. خدایا صبرشون بده و اون خدا بیامرزو قرین رحمتت بفرما. آمین

 8. اللهم صلی علی محمد و آل محمد
  خدا روحشو شاد کنه
  چیزی بیشتر نمیشه گفت ..به خانوادش صبر بده

 9. با اینکه زیاد نمیشناختمش ولی از دیروز که خبرو شنیدم و عکسهارو دیدم که جوونی تو این سن به این زودی دنیارو ترک کرده و فکر اینکه خانوادش الان چه حالی دارند حالمو بد و بدتر میکنه.. خدا به خانوادش صبر بده و روحش شاد باشه

 10. خدایا این نازنین پسرراقرین رحمتت کن برای شادی این روح این عزیزفاتحه فراموش نشود

 11. سلام دوستان لطفاهرکی میتونه امشب براش نمازشب اول قبربخونه به شکل زیرنیت نمازمستحب شب اول قبریانمازوحشت یک نمازدورکعتی است که دررکعت اول بعدازحمدبجای سوره قل هوالله ایت الکرسی یک بارخوانده میشودودر رکعت دوم بجای سوره قل هوالله ۱۰ مرتبه سوره قدرخوانده میشود وبعدازسلام دادن درحالی که نشسته هستیدصلوات میفرستیدومیگویید(وبعص ثوابهاعلی قبرفلان بن یابنت فلان که دراینجاعلی بن کمال)به همین راحتی .تااخرامشب وقت هست اگراین نمازبین نمازمغرب وعشاخونده شود ثواب ان بیشترمیباشد.لطفاهرکس موافق است واین نمازرا میخواندلایک کند.

 12. خدا رحمتش کنه و هیچوقت ، هیچ پدر و مادری داغ فرزندش رو نبینه .

 13. خدابیامرزه,واقعا دردناکه,الهی خدا به خانواده این عزیز صبر بده

 14. خیلی ناراحت شدم خداوند به پدر و مادرش صبر بده

 15. چرا رفتی چرا من بی قرارم

 16. وای خداجون خدارحمتش کنه خیلی خیلی جوون بوددلم کباب شد،پدربیچاره اش ای خداصبرشون بده دردمیدی درمونم بده خدارحمتش کنه خیلی دلم سوخت آخه چرابایدتواین سن کم بمیره حتماآرزوهاداشته خدایااااااااااا

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*