مشخصات و قیمت جدید انواع لپ تاپ در بازار +جدول

0

گارانتی

قیمت(تومان)

برند(مدل)

ASUS

شرکت آوات+طلایی لوتوس

۲,۹۲۰,۰۰۰

Asus-VivoBook-S550-Touch-i5-6-1T-2G

شرکت آواژنگ+طلایی لوتوس

۲,۷۱۰,۰۰۰

Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G

شرکت آوات+طلایی لوتوس

۲,۱۵۰,۰۰۰

Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G

شرکت امرتات+طلایی لوتوس

۲,۸۰۰,۰۰۰

Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7

شرکت سازگار+طلایی لوتوس

۲,۵۴۰,۰۰۰

Asus-Xseries-X450CC-i7-6-1T-2G

شرکت آواژنگ+طلایی لوتوس

۲,۴۲۰,۰۰۰

Asus-Xseries-X450CC-i7-4-750-2G

شرکت آوات+طلایی لوتوس

۲,۱۳۰,۰۰۰

Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8

شرکت آوات+طلایی لوتوس

۱,۹۰۰,۰۰۰

Asus-Sseries-S300-i3-4-500

شرکت آواژنگ+طلایی لوتوس

۱,۶۳۰,۰۰۰

Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8

شرکت سازگار+طلایی لوتوس

۱,۵۵۰,۰۰۰

Asus-Xseries-X501A-i3-4-500

شرکت سازگار+طلایی لوتوس

۱,۵۵۰,۰۰۰

Asus-Xseries-X401A-i3-4-500

SONY VAIO

طلایی شرکت لوتوس

۳,۴۴۰,۰۰۰

Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win8

طلایی شرکت لوتوس

۴,۵۰۰,۰۰۰

Sony-Vaio-SVE17-125-2Plus-i7-16-1T-2G-Win8-BLURW

طلایی شرکت لوتوس

۴,۲۹۰,۰۰۰

SONY-VAIO-SVF-15-A17-CDB-i7-8-1T-2G-Win8-BLURW-Touch

طلایی شرکت لوتوس

۴,۴۰۰,۰۰۰

Sony-Vaio-SVE17-125-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-BLU

طلایی شرکت لوتوس

۴,۱۴۰,۰۰۰

Sony-Vaio-SVE17-125-CDB-i7-8-1T-2G-Win8

طلایی شرکت لوتوس

۴,۰۵۰,۰۰۰

Sony-Vaio-SVE17-13-DCX-i7-6-500-2G-Win8-BLU

طلایی شرکت لوتوس

۴,۰۹۰,۰۰۰

Sony-Vaio-SVD11-223-i5-6-128-Win8-Touch

طلایی شرکت لوتوس

۳,۶۳۰,۰۰۰

Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch

طلایی شرکت لوتوس

۳,۱۵۰,۰۰۰

Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch

طلایی شرکت لوتوس

۲,۶۰۰,۰۰۰

Sony-SVT-13-134-i3-4-500-Win8-Touch

طلایی شرکت لوتوس

۲,۵۸۰,۰۰۰

SONY-VAIO-SVF-15-216-i3-4-500-Win8-Touch

طلایی شرکت لوتوس

۲,۰۸۰,۰۰۰

SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win8

ACER

شرکت سازگار ۲ سال+طلایی لوتوس

۱,۹۸۰,۰۰۰

Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G

شرکت سازگار+طلایی لوتوس

۱,۴۲۰,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G

شرکت الماس+طلایی لوتوس

۱,۲۷۰,۰۰۰

Acer-Aspire-E1-531G- B960-4-750-1G

شرکت الماس+طلایی لوتوس

۱,۵۲۰,۰۰۰

Acer-Eseries-E1-570-i3-4-750-2G

شرکت سازگار+طلایی لوتوس

۱,۹۰۰,۰۰۰

Acer-Aspire-E1-570-i5-6-1T-2G

شرکت الماس+طلایی لوتوس

۸۷۰,۰۰۰

Acer-Vseries-V5-571-AMD3070-2-320-512MB

IBM LENOVO

شرکت سازگار+طلایی لوتوس

۲,۵۰۰,۰۰۰

IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G

شرکت الماس+طلایی لوتوس

۳,۵۰۰,۰۰۰

Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G

شرکت الماس+طلایی لوتوس

۱,۵۳۰,۰۰۰

IBM-Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i3-4-500-1G

شرکت الماس+طلایی لوتوس

۱,۲۴۰,۰۰۰

IBM-Lenovo-Bseries-B590-2020-4-500-1G

شرکت سازگار+طلایی لوتوس

۱,۷۰۰,۰۰۰

Lenovo-Essential-G500-i5-4-500-1G

MSI

ماتریکس+طلایی لوتوس

۱۰,۰۴۰,۰۰۰

MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN8

ماتریکس+طلایی لوتوس

۶,۲۵۵,۰۰۰

MSI-GS70-i7-16-1T-2GB-WIN8

ماتریکس+طلایی لوتوس

۲,۱۳۰,۰۰۰

MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7

APPLE MACBOOK

طلایی شرکت لوتوس

۳,۵۵۰,۰۰۰

Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۳,۰۵۰,۰۰۰

Apple-MacBookAir-Series-MD223-i5-4-64-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۶,۱۷۰,۰۰۰

Apple-MacBookPro-series-ME664-i7-8-256-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۴,۵۰۰,۰۰۰

Apple-MacBookPro-series-ME662-i5-8-256-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۳,۵۵۰,۰۰۰

Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۴,۱۶۰,۰۰۰

Apple-MacBookAir-Series-MD761-i5-4-256-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۳,۵۵۰,۰۰۰

Apple-MacBookAir-Series-MD760-i5-4-128-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۳,۷۳۰,۰۰۰

Apple-MacBookAir-Series-MD712-i5-4-256-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۳,۲۲۰,۰۰۰

Apple-MacBookAir-Series-MD711-i5-4-128-Mac

طلایی شرکت لوتوس

۳,۰۵۰,۰۰۰

Apple-MacBookAir-Series-MD223-i5-4-64-Mac

HP

طلایی شرکت لوتوس

۱,۹۰۰,۰۰۰

HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G

طلایی شرکت لوتوس

۲,۳۸۰,۰۰۰

HP-Pavilion-G6-2312-i7-6-750-2G

طلایی شرکت لوتوس

۱,۷۸۰,۰۰۰

HP-Pavilion-DM1-4100-E450-4-500-2G-WIN7

طلایی شرکت لوتوس

۲,۶۸۰,۰۰۰

HP-Pavilion-15e055-i7-8-750-2G-WIN8

طلایی شرکت لوتوس

۱,۹۴۰,۰۰۰

HP-ProBook-450-i5-4-750-2G

طلایی شرکت لوتوس

۱,۹۸۰,۰۰۰

HP-ProBook-450-i5-6-750-2G

طلایی شرکت لوتوس

۲,۵۶۰,۰۰۰

HP-ProBook-4540-i7-8-1T-2G

طلایی شرکت لوتوس

۱,۵۵۵,۰۰۰

HP-ProBook-4540s-i3-4-500-1G

DELL

طلایی شرکت لوتوس

۲,۹۶۰,۰۰۰

DELL-XPSL502-i7-8-750-2GB

طلایی شرکت لوتوس

۱,۷۴۰,۰۰۰

DELL-4050-i5-4-750-1G

طلایی شرکت لوتوس

۲,۵۱۰,۰۰۰

Dell- 5521-i7-4-750-2G

طلایی شرکت لوتوس

۲,۹۵۰,۰۰۰

DELL-XPSL502-i7-4-1T-2G

طلایی شرکت لوتوس

۲,۲۷۰,۰۰۰

Dell- 3521-i7-8-750-2GB-Win7

طلایی شرکت لوتوس

۲,۳۹۵,۰۰۰

Dell -3521-i7-8-1T-2G-Win8

طلایی شرکت لوتوس

۱,۹۰۰,۰۰۰

Dell -3521-i5-4-1T-2G

طلایی شرکت لوتوس

۱,۷۶۰,۰۰۰

Dell -5521-i5-4-500-1G-W8

طلایی شرکت لوتوس

۱,۵۸۰,۰۰۰

Dell -3521-i3-4-500-1G

طلایی شرکت لوتوس

۱,۹۴۰,۰۰۰

Dell -5521-i5-4-750-2G

طلایی شرکت لوتوس

۱,۷۴۰,۰۰۰

Dell -3521-i5-4-500-1G

طلایی شرکت لوتوس

۲,۶۰۰,۰۰۰

DELL-5521-i7-8-1T-2G

طلایی شرکت لوتوس

۱,۶۶۰,۰۰۰

DELL-5110-i5-4-500-1G

طلایی شرکت لوتوس

۲,۰۵۰,۰۰۰

DELL-5110-i7-8-750-1G

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ