احمدی نژاد و همسرش در روسیه (عکس)

0
همسر احمدی نژاد و همسران برخی معاونان، دستیاران و وزرای رئیس جمهور از جمله افرادی هستند که به همراه همسرانشان در این هیات اعزامی حضور دارند.
احمدی نژاد و همسرش
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ