وضعیت “قثابت” در سال های ۹۲ و ۹۳

0
شرکت ۱۰ میلیارد تومانی قند ثابت خراسان پیش بینی های خود را برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۹۲ اعلام کرده است.
این شرکت که به ازای هر سهم مبلغ ۱۸۲ ریال سود خالص پیش بینی کرده در دوره ۶ ماهه موفق به پوشش ۷۴ درصد و در دوره ۹ ماهه موفق به تحقق ۷۵ درصد از این مبلغ شده است.
“قثابت” که نرخ فروش هر کیلو شکر را در سال مالی ۹۲ نزدیک به ۱۳۳۰ تومان در نظر گرفته است برای هر سهم در سال مالی ۹۳ با لحاظ کردن نرخ فروش هر کیلو شکر به مبلغ ۱۹۰۰ تومان، هر کیلو قند به مبلغ ۲۲۵۶ تومان و هر کیلو تفاله به مبلغ ۱۰۷۵ تومان به ازای هر سهم مبلغ ۳۴۹ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با سال مالی گذشته ۹۲ درصد افزایش داشته است.
گفتنی است هیئت مدیره در نظر دارد به هر سهم در سال های مالی ۹۲ و ۹۳، ۱۰ درصد از سود خالص را بطور نقدی پرداخت نماید.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ