پذیره نویسی«پارس پامچال» آغاز شد

0

شرکت پارس پامچال در نظر دارد تعداد ۶۴۲ هزار سهم جدید را به منظور افزایش سرمایه مورد پذیره نویسی قرار دهد.

به گزارش  (سنا)، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس پامچال و با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴ میلیارد و ۵۰۰  میلیون ریال به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تعداد ۴ میلیون  و ۸۵۷ هزار و ۷۷۶ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۶۴۲ هزار و ۲۲۴ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه شود .

همچنین مهلت پذیره نویسی مزبور ۹ روز بوده که از پنجم مرداد آغاز شده و تا تاریخ ۱۴ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ