نخستین پیش بینی سیمان دشتستان

0

شرکت سیمان دشتستان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی ۹۳ را برای نخستین بار مبلغ ۶۱۰ ریال اعلام کرده است.

(سنا)،شرکت سیمان دشتستان پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۹۳ را با سرمایه ۵۷۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده و با سرمایه ۵۷۰ میلیارد ریال معادل ۶۱۰ ریال اعلام کرده است.

شایان توجه این شرکت اعلام کرد فروش صادراتی شرکت به صورت ریالی انجام می گیرد و هیچگونه ارزی از این بابت دریافت نمی شود.

به‌موجب مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۵ آبان ۹۱، سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۵۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

“شدست”پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ را با سرمایه ۳۰۰ میلیارد ریال در مرداد و شهریور ماه ۹۲ حسابرسی شده مبلغ ۹۸۰ ریال،در مهر ماه ۹۱ مبلغ ۱۶۲۱ ریال و با سرمایه ۵۷۰ میلیارد ریال در آبان ماه ۹۱ مبلغ ۸۵۳ ریال، در دی ماه ۹۱ مبلغ ۷۵۲ ریال ،در اردیبهشت ماه ۹۲ مبلغ ۶۰۲ ریال و در تیر ماه مبلغ ۶۰۳ ریال اعلام کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ