اسامی باکیفیت ترین و بی کیفیت ترین خودروی داخلی

0

ایسنا، بر این اساس باکیفیت‌ترین خودروی سواری تولیدی در مرداد ماه امسال نیسان تیانا با ۲.۸ نمره منفی بوده است. پس از آن مگان با ۱۹.۷ نمره منفی در رتبه دوم رده‌بندی قرار دارد.

رتبه سوم نیز در اختیار پارس تندر با ۲۰.۷ نمره منفی است. دو خودروی تندر ۹۰ تولیدی پارس خودرو و ایران خودرو به ترتیب با ۲۱.۲ و ۲۱.۴ نمره منفی در رتبه‌های چهارم و پنجم رده‌بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در مرداد ماه قرار دارند.

رتبه ششم نیز با ۵۱.۹ نمره منفی در اختیار لیفان X60 است. لیفان ۶۲۰ نیز با ۵۸ نمره منفی در رتبه هفتم قرار دارد. پژو پارس با ۶۰.۸ نمره منفی، سمند با ۶۱.۶ نمره منفی و پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو با ۶۱.۸ نمره منفی به ترتیب در رتبه‌های هشتم، نهم و دهم رده‌بندی قرار دارند.

رتبه یازدهم نیز با ۶۲.۹ نمره منفی در اختیار پژو ۴۰۵ تولیدی ایران خودرو خراسان است. تیبا با ۶۶.۳ نمره منفی در رتبه دوازدهم و ام‌وی‌ام ۵۳۰ با ۶۹ نمره منفی در رتبه سیزدهم قرار دارد. رتبه چهاردهم رده‌بندی نیز در اختیار ام‌وی‌ام X33 با ۷۲ نمره منفی است.

سایپا ۱۳۱ تولیدی سایپا و سایپا ۱۳۱ تولیدی پارس خودرو به ترتیب با ۸۰.۷ و ۸۳.۴ نمره منفی در رتبه‌های پانزدهم و شانزدهم رده‌بندی کیفی خودروهای سواری تولیدی در مرداد ماه قرار دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ