تعدیل مثبت در یک سرمایه گذاری

0
شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۳۰ آذر ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را مبلغ ۳۱۷ ریال پیش بینی کرده که نسبت به اطلاعیه قبلی ۱۷ درصد تعدیل مثبت داشته است.

علت تعدیل مثبت اخیر “خعتبار” افزایش ۹ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری بدلیل افزایش سود حاصل از شرکت های سرمایه پذیر بورسی و غیر بورسی، ۲۳ درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها به علت افزایش سود حاصل از خرید و فروش شرکت های سرمایه پذیر و ۱۳۳ درصدی سود حاصل از سایر فعالیت ها بدلیل افزایش سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده های بانکی بوده است.

عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه در این شرکت از پوشش ۲۰ درصدی سود حاصل از سرمایه گذاری، ۸۰ درصدی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری، ۱۰۰ درصدی سود حاصل از سایر فعالیت ها، ۵۱ درصدی سود عملیاتی و ۵۰ درصدی سود ناخالص خبر داده است و این در حالی است که شرکت پیش بینی تقسیم سود هر سهم سال مالی ۹۲ را به میزان ۷۰ درصد سود خالص هر سهم اعلام نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ