استخدام شهرداری سال ۹۲+اعلام نتایج شهرداری و اطلاعیه آزمون آتش نشانی کرج

0

۲۷ شهریور ۹۲ -اطلاعیه مرحله دوم آزمون آتش نشانی شهرداری کرج (تکمیل ظرفیت)

نظربه اینکه افراد مشروحه ذیل بعنوان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج(جایگزین افراد فاقد شرایط)معرفی شده اند لذا مقتضی است براساس زمان بندی اعلام شده و با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به منظور تشکیل پرونده و انجام مراحل اداری به مدیریت امور اداری و سرمایه انسانی شهرداری کرج واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند.
۱-سه قطعه عکس۴*۳
۲-اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
۳-اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی
۴-اصل و تصویر کارت پایان خدمت
۵-اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
۶-اصل و تصویر گواهینامه پایه یکم رانندگی(در مورد پذیرفته شدگان شغل آتش نشان۲)
۷-اصل و تصویر گواهی ایثارگری
۸-پرینت ثبت نام شرکت در آزمون
۹-ارائه مدرک لازم دال بر بومی بودن
۱۰-مقاضیان پست هایآتش نشان و آتش نشان رانندهکه سن آنان به ترتیب بیش از۲۵سال و۳۰ سال می باشد،می بایستنسبت به ارائهسوابق اشتغالغیر رسمی مربوط به موسسات و ارگانهای مندرج در آگهی استخدام، به همراه پرینت بیمه ایام مذکور  اقدام نمایند ،در غیر این صورت از ادامه مراحل اداریمحروم خواهند شد.
ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۲۷۹۱۹۱تلفن تماس حاصل نمایید

 تاریخ مراجعه اولین گروه روز شنبه مورخ ۲۳/۶/۹۲ ازساعت۱۴لغایت ۱۷

لینک اسامی

اسامی پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت استخدام شهرداری کرج (سازمان آتش نشانی)

اطلاعیه مرحله دوم آزمون آتش نشانی (تکمیل ظرفیت)

نظربه اینکه افراد مشروحه ذیل بعنوان پذیرفته شده مرحله اول آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی شهرداری کرج (جایگزین افراد فاقد شرایط) معرفی شده اند لذا مقتضی است براساس زمان بندی اعلام شده و با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به منظور تشکیل پرونده و انجام مراحل اداری به مدیریت امور اداری و سرمایه انسانی شهرداری کرج واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی شهرداری مراجعه نمایند.

  1. سه قطعه عکس۴*۳
  2. اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
  3. اصل و تصویر پشت و روی کارت ملی
  4. اصل و تصویر کارت پایان خدمت
  5. اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی
  6. اصل و تصویر گواهینامه پایه یکم رانندگی(در مورد پذیرفته شدگان شغل آتش نشان۲)
  7. اصل و تصویر گواهی ایثارگری
  8. پرینت ثبت نام شرکت در آزمون
  9. ارائه مدرک لازم دال بر بومی بودن

مقاضیان پست های آتش نشان و آتش نشان راننده که سن آنان به ترتیب بیش از ۲۵ سال و ۳۰ سال می باشد،می بایست نسبت به ارائه سوابق اشتغال غیر رسمی مربوط به موسسات و ارگانهای مندرج در آگهی استخدام، به همراه پرینت بیمه ایام مذکور اقدام نمایند ،در غیر این صورت از ادامه مراحل اداری محروم خواهند شد.

ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۲۲۷۹۱۹۱ تلفن تماس حاصل نمایید.

تاریخ مراجعه اولین گروه روز شنبه مورخ ۲۳ شهریور ۹۲ ازساعت ۱۴ لغایت ۱۷

برای مشاهده اسامی اینجاکلیک کنید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ