انواع رابطه با آمریکا

0

شرق : بدون رابطه: در این حالت ایران با آمریکا – یا برعکس – رابطه ندارد.

همسایه مون: در این حالت ایران با آمریکا رابطه ای ندارد، اما آمریکا از اینکه در محله و منطقه ایران هست دلش قرص است.

دوست معمولی: در این حالت ایران وآمریکا رابطه دارند ولی انگار رابطه ندارند. یعنی دوست هستند اما دوست معمولی. در حالت دوست معمولی اختلاط شدید نیست اختلاف هم شدید نیست.

دوست بچگی: در این حالت طرفین در بچگی همسایه بودند و با هم حتی دکتربازی هم کردند اما حالا که بزرگ شده اند، می دانند از این خبرها نیست.

ارتباط غیرمستقیم: در این حالت ایران و آمریکا ارتباط غیرمستقیم دارند که افرادی به عنوان سیم رابط بارشان را می بندند.

ارتباط مستقیم: در این حالت طرفین با هم ارتباط برقرار می کنند. منتها توی محل برایشان دست می گیرند و حرف درمی آورند.

ارتباط تلفنی: در این حالت طرفین دوست معمولی هستند، اما تلفنی با هم در ارتباط هستند.

رابطه منطقی: در این حالت طرفین مایل هستند رابطه افلاطونی داشته باشند که تاریخ ثابت کرده آخر همه روابط افلاطونی غیرافلاطونی است.

رابطه جدی: در این حالت طرفین قصد ازدواج دارند.

رابطه سو سو: در این حالت رابطه so so است.

رابطه آب و روغن: در این حالت نسبت طرفین به هم مثل آب و روغن است که مخلوط نمی شوند و اختلاط نمی کنند. اما… اما امان از وقتی که ماشین آب و روغن قاطی کند…

رابطه سیر و سرکه: در این حالت طرفین هی مثل سیر و سرکه می جوشند، در حالت عادی هم از دست هم حرص می خورند و جوش می زنند.

رابطه از دور (حالت وایبر یا اسکایپ): در این حالت طرفین از هم دور هستند و عملا خبری هم نیست. منتها هفته ای یک بار با هم از طریق سیستم مخابره جدید مثل وایبر یا اسکایپ ارتباط برقرار می کنند.

وب بده: در این حالت طرفین از هم دور هستند، حرفی هم ندارند با هم بزنند، منتها بدشان نمی آید به هم وب بدهند. یعنی وب کم را روشن کنند.

رابطه چراغ دار: در این حالت به قول فروغ چراغ های رابطه تاریک است.

دیالوگ

– می آیی با هم رابطه داشته باشیم؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ