جدول قیمت انواع گوشی “GLX” در ( ۱۳ مهر ۹۲)

0

قیمت ها به شرح زیر است:

GLX

GLX G2

۶۱۰,۰۰۰

GLX G3

۶۰۰,۰۰۰

GLX G4

۷۱۰,۰۰۰

GLX G4 NFC

۷۹۰,۰۰۰

GLX Sky

۶۱۰,۰۰۰

GLX Sky Dual Core

۵۸۰,۰۰۰

GLX Snowy

۵۹۰,۰۰۰

GLX Snowy Dual Core

۵۱۰,۰۰۰

GLX Luster

۵۱۰,۰۰۰

GLX 2610 AC

۱۵۲,۰۰۰

GLX K5

۷۷,۰۰۰

GLX K4

۷۲,۰۰۰

GLX K3

۷۹,۰۰۰

GLX K2

۹۴,۰۰۰

GLX K1

۱۱۰,۰۰۰

GLX W005

۹۸,۰۰۰

GLX W004

۱۰۴,۰۰۰

GLX W003

۱۰۰,۰۰۰

GLX W002

۱۱۰,۰۰۰

GLX H4

۷۹,۰۰۰

GLX H3

۸۰,۰۰۰

GLX H2

۸۹,۰۰۰

GLX H1

۷۹,۰۰۰

GLX M3

۱۱۰,۰۰۰

GLX M1

۱۴۲,۰۰۰

GLX 6610

۷۴,۰۰۰

GLX Mira

۳۲۰,۰۰۰

GLX Luster

۲۹۰,۰۰۰

GLX L2

۸۳,۰۰۰

GLX C3

۱۰۰,۰۰۰

GLX T3

۱۳۰,۰۰۰

GLX Best

۲۲۰,۰۰۰

GLX Mini

۸۷,۰۰۰

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ