شفاف سازی “داده پردازی ایران”

0

پیرو اطلاعیه شفاف سازی شرکت داده پردازی ایران باید متذکر شد که اطلاعات افشا نشده ای که تاثیری بر پیش بینی سود اعلام شده قبلی داشته باشد وجود ندارد.

گفتنی است “مداران ” پیش بینی سود هرسهم اعلام شده قبلی برای سال مالی منتهی به ۹۲،۱۲،۲۹ به مبلغ ۲۳۵ ریال براساس تعداد سهام افزایش یافته کماکان به قوت خود باقی است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ