تحقق ۴۵۲ ریالی “وسپه” در ۹ ماهه

0

شرکت سرمایه گذاری سپه با سرمایه ای بالغ بر ۳۵۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تومان اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای حسابرسی نشده ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ خود را منتشر کرده است.

این شرکت سرمایه گذاری برای هر سهم در دوره مورد بررسی مبلغ ۴۵۲ ریال سود خالص محقق کرده که با توجه به افزایش سرمایه ۵۰ درصدی اعمال شده خبر از افزایش ۱۰۰ درصدی داشته است.

شایان ذکر است “وسپه” از واگذاری های دوره ۹ ماهه مبلغ ۲۷ میلیارد و ۹۳۹ میلیون و ۲۰۰ تومان سود کسب کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ