“شتران” و گزارش ۶ ماهه نه چندان دلچسب

0

شرکت ۶ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومانی پالایش نفت تهران اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای۶ ماههمنتهی به ۳۱ شهریور ۹۲ را منتشر کرده است.

“شتران” برای هر سهم در دوره ۶ ماهه مبلغ ۲۸ هزارو ۳۹۴ ریال سود خالص محقق کرده که به معنی تحقق ۴۸ درصدی بودجه ۵۹ هزار و ۱ ریالی می باشد.

شایان ذکر است مطابق اطلاعات دریافتی، خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۹۲.۰۶.۳۱ به مبلغ ۷۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (معادل ۴۲ درصد سود خالص) عمدتا مربوط به سود سپرده های بانکی به مبلغ ۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و درآمد حاصل از ارائه خدمات فنی و مهندسی به شرکتهای نفت ایرانول و نفت پاسارگاد به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده است.

شایان ذکر است این شرکت پالایشی در عملکرد ۶ ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل تنها ۳ درصد افزایش در سودآوری داشته است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ