پیامک ، اس ام اس و پیام کوتاه جدید ظهور حضرت مهدی (عج)

0

کی شود از تو بیاید خبری مهدی جان
برسد این شب ما را سحری مهدی جان
ز فراق رخ تو تا به سحر ناله زنم
ناله دلشدگان را اثری مهدی جان

ای آشنای غربت جمعه ظهور کن
یک مرتبه زکوچه ما هم عبور کن
حک شد به روی بال قنوت نمازمان
این خواهش قدیمی آقا ظهور کن

در میان دشت گلها انتظارت می کشم
خوشترین امید دلها انتظارت می کشم
منتظر بر یوسفم ای مرد شبنم پوش عشق
صبر ایوب زمان من انتظارت می کشم

بر خلاف هر تبسم غرق اشک است دیده ام
من حقیرم مرد والا انتظارت می کشم
در نگاه سبز باغ و این سکوت و بی کسی
دیر کردی ای دلارا انتظارت می کشم

سوز هجران تو داریم کجایى اى دوست!
جمله بى صبر و قراریم کجایى اى دوست!
شمع میقات بیفروز به تنگ آمده ایم
در شب تیره و تاریم کجایى اى دوست!

زمزم دیده ما چشمه خوناب شده
بى تو دل خسته و زاریم کجایى اى دوست!
شفق چهره تو آینه صلح و صفاست
واله خال عذاریم کجایى اى دوست!

سال ها منتظر روى دل آراى توایم
حسرت وصل تو داریم کجایى اى دوست!
بهر دیدار تو و رایت زهرایى تو
جملگى لحظه شماریم کجایى اى دوست!

گلشن شادى ما رو به خزان است خزان
طالب فیض بهاریم کجایى اى دوست!
آتش درد فراق تو جهانسوز شده
بانگ و فریاد برآریم: کجایى اى دوست!

اى سرورى که بر سر ما افسرى بیا
اى دلبرى که از کف ما دلبرى بیا
دلهاى شیعیان ز غمت گشته غرق خون
اى حجت خداپسر عسکرى بیا

ز کعبه عزم سفر کن، به این دیار بیا
چو عطر غنچه نهان تا کى؟ آشکار بیا
حریم دامن نرجس شد از تو رشگ بهار
گل یگانه گلزار روزگار، بیا

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ