“دکیمی” و “دامین” تعدیل مثبت سنگین دادند

0
شرکت کیمیدارو با سرمایه ۲۴ میلیارد تومانی برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه مبلغ ۹۵۷ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با گزارش قبلی (مبلغ ۲۹۸ ریال) تعدیل مثبت سنگین ۲۲۱ درصدی داشته است.
“دکیمی” در دوره ۶ ماهه ۶۰ درصد از بودجه خود را محقق کرده است  و این در حالیست که علت تعدیل اخیر را تغییر در ترکیب تولید و فروش محصولات در شش ماهه دوم با توجه با مارکتینگ بازاریابی محصولات، شناسایی سود سرمایه گذاری شرکتهای سرمایه پذیر، کنترل هزینه های سربار گزارش کرده است.
شایان ذکر است این شرکت نرخ هر دلار را برای تسعیر مواد اولیه وارداتی ۲۹ درصدی  در دوره ۶ ماهه را ۲۴۸۷ تومان در نظر گرفته است.
شرکت داروسازی امین با سرمایه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ را مبلغ ۱۴۴۲ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با گزارش قبلی(مبلغ ۹۷۰ ریال) ۴۹ درصد تعدیل مثبت داشته است.
“دامین” دلایل تغییر را عدم تخصیص ارز مرجع به دارو، افزایش نرخ دارو توسط سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و تغییر در ترکیب بودجه فروش ۶ ماهه دوم سال ۹۲ اعلام نموده است.
شایان ذکر است این شرکت که گزارش ۶ ماهه را با پوشش ۵۲ درصدی عایدی خالص هر سهم به پایان رسانده  نرخ هر دلار را برای خرید مواد اولیه وارداتی ۲۴۸۰ تومان در نظر گرفته است.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ