شاهزاده رویاها کجاست؟

0

پیش از هر چیز باید بگوییم نگران نباشید و ناامید نشوید؛ چون این، تنها مشکل شما نیست و دخترهای شایسته ای زیادی وجود دارند که به هر دلیلی حتى یک خواستگار نداشته اند. از طرف دیگر خیلی نگران بالا رفتن سن تان نباشید چون متأسفانه یا خوشبختانه این روزها سن ازدواج بالا رفته است. از همه مهم تر توکل به خدا را فراموش نکنید. ایمان داشته باشید که: «از تو حرکت، از خدا برکت». پس نه از آن افرادی باشید که در ازدواج دست روی دست می گذارند و به امید بخت و شانس و قسمت می نشینند و وقتی به بن بست می رسند همیشه پای تقدیر و قسمت را وسط می کشند و نه این که فکر کنید همه ی درها به روی تان بسته شده و قرار است در خانه ی پدرتان، موهای تان مثل دندان هایتان سفید شود. پس خوب به توصیه های ما گوش کنید.

همسر محبوب مهره ی مار شوهر یابی شوهر محبوب زنان محبوب دخترهای شایسته دختر محبوب خواستگار یابی انتخاب خواستگار

مهره ی مار یا بخت و اقبال؟

چه اتفاقی می افتد که بعضی دختران که شاید از نظر ملاک های لازم برای ازدواج در مرتبه ی پایین تری از شما قرار دارند، به مراتب خواستگارانی بیش تر و بهتر از شما دارند؟ اشتباه نکنید؛ نه از جادو خبری است، نه از مهره ی مار و نه از بخت و اقبال!

عوامل فردی و خانوادگی بسیاری وجود دارد که می تواند موجب این امر شود؛ خجالتی بودن و پرهیز از حضور در جمع های گوناگون، نداشتن اخلاق نیکو، بهره مند نبودن از زیبایی ظاهری، داشتن افکار منفی و وسواس گونه درباره ی خواستگار، ایده آل گرایی و دور شدن از واقعیت های زندگی، نداشتن تحصیلات، آشنا نبودن با آداب معاشرت و برخورد صحیح با دیگران، داشتن خانواده ی نامناسب، رفت و آمد با افراد ناشایست، زندگی در محله های نامناسب و … را می توان از مهم ترین دلایل نداشتن خواستگار دانست.

وقتی خواستگار نداری یعنی؛ جای خوبی دیده نمی شوید. یا رابطه ای که داری مسمومت کرده و انرژی روانیات را تقلیل داده که نمی توانی به افراد خوب بیندیشی، خانواده ات بیکار نشسته اند، فامیلت دست روی دست گذاشته اند و تو را به افراد خوب معرفی نمی کنند، دوستان متاهلت نیز از دوستان مجرد همسران شان به تو معرفی نمی کنند.

این توانایی را در خودتان پرورش دهید که بتوانید در جمع به خوبی صحبت کنید

و همیشه خود را مستقل نشان دهید. معمولاً مردها از زن هایی خوش شان می آید

که مقتدر، با ادب و محکم هستند. البته در عین حال زن بودن و ظرافت های زنانه تان

را حفظ کنید

چه زنانی محبوب ترند؟

قبل از هر چیز باید بدانید که مردان جذب زنی می شوند که واقعا زن باشد. عزت نفس داشته باشد، رفتار زنانه و نرمی نشان دهد و وابستگی های طبیعی زنانه اش را حفظ کند. زن مطلوب زنی است که در عین امروزی بودن، موفق بودن و توانمندی ظرافت های خود را هم حفظ کرده باشد. بتواند از خودش مراقبت کند و در عین حال بتواند به مردی تکیه کند نه این که خود را از تمام دنیا بی نیاز نشان دهد. مردها، سراغ زنانی می روند که آمادگی زندگی مشترک را دارند. چنین زنی باید رفتار پخته، موقر و منطقی داشته باشد. مهارت های اولیه ارتباطی را بداند و برای داشتن یک زندگی مشترک، ایده، نقشه و نظر داشته باشد.

چاره ی کار چیست؟

شما هم ممکن است یک یا چند نمونه از مشکلاتی را که بیان شد داشته باشید، اما فراموش نکنید همیشه هر مشکلی راه حلی دارد؛ پس به این راهکارها عمل کنید؛

بیش تر به جمع های خانوادگی و دوستانه بروید. حتی اگر دوستان خوبی دارید با خانواده ی آن ها نیز رفت و آمد خانوادگی تشکیل دهید. با نشستن در کنج خانه و غصه خوردن چیزی درست نمی شود. ارتباط با افراد گوناگون شانس شما را در این زمینه افزایش می دهد.

داشتن اخلاق نیکو و خوش خلقی از فاکتورهای مهمی است که دیگران را به سمت شما جذب می کند. اگر همیشه اخمو و بداخلاق هستید و فکر می کنید دیگران می گویند؛ «به به! عجب دختر متین و باوقاری» سخت در اشتباهید. البته مراقب باشید اخلاق نیکو و داشتن لبخند بر لب و خوش مشربی را با سبک سری و بی عفتی اشتباه نگیرید.

این توانایی را در خودتان پرورش دهید که بتوانید در جمع به خوبی صحبت کنید و همیشه خود را مستقل نشان دهید. معمولاً مردها از زن هایی خوش شان می آید که مقتدر، با ادب و محکم هستند. البته در عین حال زن بودن و ظرافت های زنانه تان را حفظ کنید.

واقع بین و منطقی باشید و توقعات تان را کم کنید. به امید آمدن شاهزاده ای با اسب سپید که هیچ عیب و نقصی ندارد و مرد رۆیاها یتان است، فرصت ها را از دست ندهید.

نه مغرور باشید و نه خودتان را خیلی در دسترس قرار دهید و بی ارزش کنید. برای این که متوجه شوید چطور می توانید این کار را به خوبی انجام دهید، می توانید در رفتار دخترهایی که جذاب هستند و خواستگاران زیادی دارند، دقت کنید و خوبی های آنان را زیرکانه فرا بگیرید.

در زمینه های گوناگون علمی و به ویژه هنری مهارت های تان را افزایش دهید و آن ها را به اطرافیان نیز نشان دهید.

سیمرغ

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ