گران ترین خیابان های تجاری جهان + عکس

0

فهرست سالیانه موسسه معاملات ملکی مشهور Cushmann & Wakefield در مورد گران ترین خیابان های تجاری جهان منتشر شد.

 در این فهرست سالیانه اسامی گران ترین خیابان های تجاری جهان منتشر شده است. در این گزارش تصویری ۱۰ خیابان تجاری گرانقیمت جهان ارائه می شود. قیمت هایی که در این فهرست آمده مطابق قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع در این خیابان ها است. قیمت ها براساس یورو محاسبه شده است.

۱ – کازوی بی هنگ کنگ، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۲۴.۹۸۳ یورو.

قیمت یورو در ایران معادل ۴۲۵۰ تومان است که اجاره سالانه هر متر مربع می شود ۱۰۶ میلیون تومان و اجازه ماهانه هر متر مربع آن ۸ میلیون و هشتصد و پنجاه هزار تومان ناقابل

 

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۲ – خیابان پنجم نیویورک، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۲۰.۷۰۲ یورو.

 

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۳ – خیابان شانزه لیزه پاریس، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۱۳۲۵۵ یورو.

 

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۴ – نیو باند استریت لندن، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۸۶۶۶ یورو.

 

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۵ – خیابان گینزا توکیو، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۸۱۵۲ یورو.

 

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۶ – خیابان مونته ناپولئونه میلان، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۷۵۰۰ یورو.

 

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۷ – خیابان باهنهوف اشتراسه زوریخ، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۷۲۳۶ یورو.

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۸ – پیت استریت مال سیدنی، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۷۰۴۲ یورو.

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۹ – خیابان میئونگدونگ سئول، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۶۰۶۳ یورو.

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

۱۰ – خیابان کوهلمارکت وین، قیمت متوسط اجاره سالیانه هر متر مربع ۴۴۴۰ یورو.

کازوی بی هنگ کنگ قیمت یورو خیابان شانزه لیزه پاریس خیابان پنجم نیویورک بهترین واحد تجاری

 

بهرام افتخاری – جام جم آنلاین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ