وضعیت “شاراک” در دوره ۳ ماهه

0
شرکت پتروشیمی اراک با ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه برای هر سهم در دوره ۳ ماهه منتهی به خرداد ۹۲ مبلغ ۷۹۹ ریال عایدی خالص محقق نموده که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی گذشته از ۱۲۳ درصد افزایش برخوردار بوده است.

“شاراک” که برای هر سهم در سال مالی منتهی به اسفند ۹۲ مبلغ ۲۰۲۳ یال سود خالص پیش بینی کرده بود در گزارش اخیر خبر از پوشش مناسب نزدیک به ۴۰ درصدی در دوره ۳ ماهه داشته است.

عملکرد ۳ ماهه اخیر این شرکت خبر از افزایش ۵ درصدی تولید، ۶ درصدی مقدار فروش، ۹۰ درصدی فروش، ۷۷ درصدی بهای تمام شده، ۱۳۶ درصدی سود ناخالص و ۱۱۲ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل خبر داده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ