تورم ۷۶ سال گذشته ایران از نگاه بانک مرکزی

0

بانک مرکزی در گزارشی نرخ تورم ۷۶ سال گذشته اقتصاد ایران را منتشر کرد.

به گزارش تسنیم، بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم ۷۶ سال گذشته اقتصاد ایران را منتشر نمود و در آن به اعلام شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در سال‌های ۱۳۱۵ الی ۱۳۹۱ پرداخت.

در گزارش بانک مرکزی سال پایه آماری ۱۳۹۰ درج شده است. نرخ تورم در تاریخ کشورمان ۳ بار طی سال‌های ۱۳۲۴، ۱۳۲۵ و ۱۳۲۹ به ترتیب با ثبت رکورد های -۱۴.۴ درصد، -۱۱.۵ درصد و -۱۷.۲ درصد منفی شده است.

براساس این گزارش بیشترین نرخ تورم برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴ با ثبت رکورد ۴۹.۴ درصدی رقم خورد و از آن تاریخ تا کنون فراز و فرودهای زیادی برای شاخص تورم در بانک مرکزی ثبت شده و آخرین نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی این بانک مربوط به سال ۱۳۹۱ با تورم ۳۰.۵ درصدی است.

نرخ تورم در دولت پنجم و ششم از نگاه بانک مرکزی به شرح زیر است؛

سال ۱۳۶۸ نرخ تورم سالانه ۱۷.۴ درصد، سال ۱۳۶۹ نرخ تورم سالانه ۹ درصد، سال ۱۳۷۰ نرخ تورم سالانه ۲۰.۷ درصد، سال ۱۳۷۱ نرخ تورم سالانه ۲۴.۴ درصد، سال ۱۳۷۲ نرخ تورم سالانه ۲۲.۹ درصد، سال ۱۳۷۳ نرخ تورم سالانه ۳۵.۲ درصد، سال ۱۳۷۴ نرخ تورم سالانه ۴۹.۹ درصد و سال ۱۳۷۵ نرخ تورم سالانه ۲۳.۲ درصد.

نرخ تورم در دولت هفتم و هشتم را در ادامه بخوانید:

سال ۱۳۷۶ نرخ تورم سالانه ۱۷.۳ درصد، سال ۱۳۷۷ نرخ تورم سالانه ۱۸.۱ درصد، سال ۱۳۷۸ نرخ تورم سالانه ۲۰.۱ درصد، سال ۱۳۷۹ نرخ تورم سالانه ۱۲.۶ درصد، سال ۱۳۸۰ نرخ تورم سالانه ۱۱.۴ درصد، سال ۱۳۸۱ نرخ تورم سالانه ۱۵.۸ درصد، سال ۱۳۸۲ نرخ تورم سالانه ۱۵.۶ درصد و سال ۱۳۸۳ نرخ تورم سالانه ۱۵.۲ درصد.

نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم که این روزها آخرین روزهای فعالیت شان را سپری می کنند به شرح زیر است:

سال ۱۳۸۴ نرخ تورم سالانه ۱۰.۴ درصد، سال ۱۳۸۵ نرخ تورم سالانه ۱۱.۹ درصد، سال ۱۳۸۶ نرخ تورم سالانه ۱۸.۴ درصد، سال ۱۳۸۷ نرخ تورم سالانه ۲۵.۴ درصد، سال ۱۳۸۸ نرخ تورم سالانه ۱۰.۸ درصد، سال ۱۳۸۹ نرخ تورم سالانه ۱۲.۴ درصد، سال ۱۳۹۰ نرخ تورم سالانه ۲۱.۵ درصد و سال ۱۳۹۱ نرخ تورم سالانه ۳۰.۵ درصد.

طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۲نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۲.۲ درصد؛ در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۴ درصد و در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۱ معادل ۹/۳۵ درصد می‌باشد.

نرخ تورم تورم 76

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ