عزاداری شهادت امام حسین (ع) در دوره قاجار + عکس

0

با انتشار عکس‌هایی از عزاداری در دوران قاجار در عصر قاجار با شروع ماه محرم خیابان‌ها و کوچه و شهر به پرچم‌های سیاه مزین می‌شد و در تهران در نزدیک به دویست هیأت مراسم عزاداری برقرار بود؛ در این میان شاهان نیز همراه با مردمی که رسوم و آداب عزاداری محرم را به جا می‌آوردند مراسم سوگواری برگزار می‌کردند.

عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاهناصرالدین شاه قاجار که سخت خود را شیفته معصومین و بویژه امام حسین(ع) نشان می‌داد شاید بیش از دیگر شاهان قاجار خود را پایبند به عزاداری عاشورا می‌دانست. او در طول دوران سلطنت خود با ساخت تکیه دولت که گفته می‌شود بر اساس ساختمان “رویال البرت هال” در لندن طراحی شده بود هر شب مراسم روضه‌خوانی و سوگواری برگزار می‌کرد. در این میان مورخان علاقه زیاد شاه به اجرای نمایش تعزیه را دلیلی بر بنای تکیه دولت در دوره او می‌دانند.

گفته می‌شود مراسم ویژه عزاداری در تکیه دولت از روز اول محرم و با حضور ده‌ها روضه‌خوان که برای گرم کردن مجلس یکی پس از دیگری به منبر می‌رفتند آغاز می‌شد و آنان اشعاری در رثای سیدالشهدا(ع) با صدایی خوش قرائت می‌کردند؛ در ادامه با حضور ناصرالدین شاه مراسم تعزیه‌خوانی آغاز می‌شد و تعزیه‌خوان‌ها در سکوی مرکزی تکیه به نقل و اجرای مصیبت عاشورا می‌پرداختند.

در کنار مراسم رسمی که شاه هر ساله برگزار می‌کرد، آئین‌ها و سنت‌های ویژه دیگری نیز وجود داشت که مردم پایبند به انجام آن بودند که نذر کردن از مهمترین آنها بود. نقل است در آن روزها کسانی که توانایی اطعام نداشتند هم با ریختن مشتی برنج در پلوی نذری یا تکه گوشتی در خورش، در نذر شریک می‌شدند. حتی پخش لباس سیاه بین فقرایی که توانایی تهیه لباس عزا را نداشتند نیز یکی دیگر نذرهای رایج در تهران قدیم بود که بین فقرا تقسیم می‌شد.

از رسوم دیگر عاشورا مراسم قمه‌زنی بود که در روز عاشورا انجام می‌گرفت و عزاداران کفن‌پوش در دسته‌جات چند نفره اقدام به قمه‌زنی می‌کردند؛ در این میان رسومی مانند زخم‌زنی، سنگ‌زنی، قفل‌آجین و شمع‌آجین کردن بدن وجود داشت که اکنون منسوخ شده است. عزادارن برای قفل آجین کردن بدن خود را سوراخ کرده و به آن قفل می‌زدند که عملی بسیار دردناک بوده و گاه به عفونت و بیماری فرد منجر می‌شد.

در آن روزها عکاسان دربار و غیر دربار نیز بیکار نبوده و مراسم عزاداری و آئین‌های عزاداری را به ثبت تصویر می‌رساندند. عکس‌هایی که کسانی چون محمد حسن میرزا، آنتوان سوریوگین، عبدالله قاجار و تنی چند از دیگر عکاسان قاجار از آئین‌ها عزاداری عصر قاجار گرفته‌اند امروز خود یکی از منابع مستند فرهنگ عزاداری در یکصد سال گذشته است.

 
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
تنی چند از مقامات و درباریان در مراسم عزاداری در تکیه دولت 
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
نمایی از تکیه دولت محل برگزاری مراسم ویژه عزاداری با حضور شاه
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم عزاداری و اجرای تعزیه در تکیه دولت
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
دسته‌جات قمه زنی در روز عاشورا
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم قمه زنی در ظهر عاشورا در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم  قمه زنی روز عاشورا در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
دسته‌جات و هیات‌های عزاداری در روز عاشورا در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
روضه خوانی در ماه محرم
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم تعزیه خوانی در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
قفل آجین کردن بدن در ظهر عاشورا
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
عکس رنگی شده از قفل آجین کردن بدن در روز عاشورا
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
بازیگران نمایش تعزیه
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
یکی از بازیگران نمایش تعزیه
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم تعذیه خوانی در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
بازیگران نمایش تعزیه
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
نمایش تعزیه در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
اجرای نمایش تعزیه در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم عزاداری روز عاشورا در میدان توپخانه
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم قمه زنی در روز عاشورا
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم قمه زنی در روز عاشورا
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم روضه خوانی
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
مراسم عزاداری در مسجد جامع تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
دسته جات عزاداری عاشورا در تهران
عکس قدیمی عکس ایران قدیم خانواده ناصرالدین شاه بیوگرافی ناصرالدین شاه
دسته جات عزاداری عاشورا در خیابان های تهران
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ