سرمایه‌گذاری عطیم ایرانیان در بازار دبی

0
حجم سرمایه‌گذاری خالص ایرانیان در بازار مالی دبی طی نیمه نخست امسال از مرز ۲۹ میلیون و ۸۷۴ هزار درهم گذشت.
 ایسنا، علیرغم اخراج سرمایه‌گذاران ایرانی از امارات و روند نزولی سرمایه‌گذاری ایرانیان در بخش‌های مختلف اقتصادی امارات، بازار مالی دبی اقدام به انتشار آمار جدیدی از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بورس دبی کرد که در این آمار سرمایه‌گذاران ایرانی در رده ششم قرار گرفته‌اند.
براساس این گزارش، حجم خرید سهام توسط ایرانیان در بازار مالی دبی طی نیمه نخست امسال بالغ بر ۳۰۱ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۸۴۷ درهم بود و میزان فروش سهام توسط سرمایه گذاران ایرانی طی این مدت از مرز ۲۷۱ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۵۰۸ درهم گذشت.
میزان سرمایه گذاری خالص ایرانیان طی نیمه نخست امسال در بازار مالی دبی از مرز ۲۹ میلیون و ۸۷۴ هزار و ۳۳۹ درهم گذشت.
هم چنین براساس این گزارش سرمایه‌گذاران از کشورهای انگلیس با بیش از ۵۱۷ میلیون درهم وسرمایه گذاران آمریکا یی نیز با بیش از ۴۷۷ میلیون درهم در رده‌های اول و دوم بیشترین حجم سرمایه گذاری توسط خارجی‌ها در بازار مالی دبی قرار گرفته‌اند.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ