عملکرد سه ماهه جام دارو

0

شرکت جام دارو در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۹۲ مبلغ ۴۰۲ ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل ۲۵ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

به گزارش (سنا)، شرکت جام دارو پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۹۲ را در بهمن ماه ۹۱ و در اردیبهشت ماه امسال مبلغ ۸۳۰ ریال و در تیر و مرداد ماه ۹۲ مبلغ ۱۵۹۷ ریال اعلام کرده است و طی سه ماهه ۳۱ خرداد ماه امسال ۴۰۲ ریال سود به ازای هر سهم معادل ۲۵ درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد.

“فجام” پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۹۰ را در نخستین پیش بینی مبلغ ۲۶۳ ریال و در آخرین پیش بینی مبلغ ۷۹۱ ریال اعلام کرده بود که در اردیبهشت ماه امسال و مطابق با صورت های مالی حسابرسی نشده و درتیر ماه ۹۲ مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده مبلغ ۹۹۷ ریال سود به ازای هر سهم محقق شد.

بر اساس این گزارش، هیات مدیره این شرکت اعلام کرد در نظر دارد مبلغ ۵۰۰ ریال سود جهت تقسیم بین سهامدارن به مجمع عمومی عادی سال مالی ۹۲ پیشنهاد کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ