احکام پرونده “سلطان شکر” صادر شد

0
حکم متهمان پرونده موسوم به سلطان شکر از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی صادر شد.
به گزارش ایسنا، شکایت بانک‌های تجارت و کشاورزی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، تعدادی شکات خصوصی و گزارش‌های متعدد مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضائیه به اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء و … علیه ۱۶ متهم پرونده موسوم به سلطان شکر در دادسرای امور اقتصادی منجر به صدور کیفرخواست شد.
پس از صدور کیفرخواست پرونده مذکور به شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع شد و این شعبه نیز با تشکیل جلسات متعدد دادرسی و تکمیل تحقیقات و مطالعه پرونده که بالغ بر ۳۰۰ جلد و هزاران برگ می‌باشد، محکومیت ۱۶ متهم پرونده را در مجموع به شرح ذیل اعلام کرد:
۱. ۹۸ سال و شش ماه حبس تعزیری.
۲. پرداخت ۶۲۰ میلیارد و ۳۸۱ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۰۲ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت.
۳. پرداخت مبلغ ۴۰ میلیارد و ۱۵۴ میلیون و ۲۲۵ هزار و ۶۹۱ ریال و ۷ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۵۳۳ دلار و ۷ سنت آمریکا به عنوان رد مال در حق بانک کشاورزی.
۴. تحمل ۴۴۴ ضربه شلاق تعزیری.
۵. ۱۵ سال انفصال موقت از خدمات دولتی.
۶. ۵ (پنج) سال اقامت اجباری.
۷. مجموعاً ۵۵ سال محرومیت از مشاغل سردفتری، دفتریاری و . . .
۸. ضبط مال رشاء.
لازم به ذکر است پرونده در مورد متهم اصلی مفتوح است.
بدیهی است در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور حکم قطعی مشخصات کامل متهمین به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ