پیش بینی “ثباغ” در سال ۹۳

0
شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه با ۸۰ میلیار د تومان برای هر سهم در سال مالی منتهی به شهریور ۹۳ مبلغ ۵۴۵ ریال عایدی خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با آخرین سود اعلامی برای هر سهم در سال مالی ۹۲ (مبلغ ۸۰۲ ریال) ۳۲ درصد کاهش داشته است.

این شرکت که مبلغ ۲ میلیارد تومان به عنوان ضررو زیان معامله عودت پروژه ایل گلی که در تیرماه سالجاری انجام شده در حساب هزینه های عملیاتی در نظر گرفته و این در حالیست که علت کاهش سودآوری شرکت در گزارش اخیر را می توان افزایش ۱.۷۴۲ درصدی هزینه های مالی بدلیل اخذ تسیهلات بانکی و همچنین کاهش میزان واحدهای احداثی جهت ارائه به فروش و درنتیجه سود دانست.

درخصوص پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ این شرکت موارد زیر را به استحضار می رساند:

از سرفصل فروش بیش از ۹۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ۳۲ درصد مربوط به پروژه اطلس و ۱۲ درصد مربوط به پروژه شهریار می باشد. شایان ذکر است شرکت علی رغم حذف پروژه شهریار از پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۲، مجدداً پروژه مذکور را در پیش بینی سود هر سهم سال مالی ۹۳ لحاظ نموده است.

هم چنین شرکت درخصوص کاهش فروش سال مالی ۹۳ نسبت به سال مالی قبل اعلام نموده است “سیاست پیش بینی فروش شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ صرفاً برای واحدهای در دست احداث اعم از مسکونی ـ تجاری و اداری متمرکز گردیده است و همین امر کاهش ۱۴ درصدی پیش بینی فروش سال مالی ۹۳ را نسبت به سال مالی ۹۲ منجر گردیده است.”

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ