“شفارس” با تعدیل مثبت آمد

0
شرکت صنایع شیمیایی فارس با سرمایه ای معادل ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اصلاحیه پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۳ ماهه را منتشر نموده است.

این شرکت برای هر سهم در سال مالی ۹۲ برای هر سهم مبلغ ۱۰۰ تومان سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با پیش بینی قبلی (مبلغ ۸۴۵ ریال) خبر از تعدیل مثبت بیش از ۱۸ درصدی داده و این در حالی است که در دوره ۳ ماهه مورد بررسی ۱۸ درصد از این مبلغ را محقق نموده است.

“شفارس” علت تعدیل مثبت را افزایش نرخ فروش رزین اعلام کرده و این در حالیست که هیأت مدیره در نظر دارد به هر سهم خود در سال ۹۲ مبلغ ۴۴ تومان سود نقدی پرداخت نماید.

گفتنی است شرکت مبلغ ۱۸۱ هزار و ۷۲۰ دلار فروش صادراتی واقعی و ۶۰۵ هزار و ۸۸۰ دلار مصارف ارزی دوره ۳ ماهه اول سال مالی ۹۲ را با نرخ هر دلار ۲۵۰۰ تومان تسعیر نموده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ