آگهی استخدام بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

0

بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور جهت تکمیل کادر درمانی و پشتیبانی خود که از طریق مصاحبه انتخاب خواهند شد، از متقاضیان واجد شرایط که دارای حداکثر ۳۰ سال سن و سلامت جسمی و روانی باشند بصورت تمام وقت در رشته های مشروحه ذیل در شهرهای کرج و تهران دعوت به همکاری می نماید.

۱- کاردان و کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
تخصص های مورد نیاز : آشنایی با حداقل یک زبان خارجی، ترجیحاً انگلیسی آشنایی با کامپیوتر در حد کاربری سیستم مکانیزه اطلاعات مدیریتی و بیمارستانی طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی حداقل سابقه کار : ۲سال
محل استخدام : کرج , تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدارک پزشکی

۲- منشی خدمات بالینی
تخصص های مورد نیاز : آشنایی با کامپیوتر در حد کاربری سیستم مکانیزه اطلاعات مدیریتی و بیمارستانی طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی حداقل سابقه کار : ۲سال
محل استخدام : کرج , تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : یراپزشکی (بهداشت محیط، بهداشت عمومی (خانواده) و مامائی)،

۳- کارشناس پرستاری
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن گواهی پایان طرح نیروی انسانی (ترجیحاً در بخش و یا مراکز چشم پزشکی)، آشنایی با کامپیوتر در حد کاربری سیستم مکانیزه اطلاعات مدیریتی و بیمارستانی طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : تمام مقاطع تحصیلی حداقل سابقه کار : ۲سال
محل استخدام : کرج , تهران

۴- تکنسین بیهوشی
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن گواهی پایان کار طرح نیروی انسانی ( ترجیحاً در بخش و یا مراکز چشم پزشکی)، آشنایی با کامپیوتر در حد کاربری سیستم مکانیزه اطلاعات مدیریتی و بیمارستانی طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی حداقل سابقه کار : ۲سال
محل استخدام : کرج , تهران
رشته های تحصیلی قابل قبول : بیهوشی،

۵- تکنسین اتاق عمل
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن گواهی پایان کار طرح نیروی انسانی ( ترجیحاً در بخش و یا مراکز چشم پزشکی)، آشنایی با کامپیوتر در حد کاربری سیستم مکانیزه اطلاعات مدیریتی و بیمارستانی طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : فوق دیپلم , کارشناسی حداقل سابقه کار : ۲سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : حداقل ۲ سال تجربه مفید در اتاق عمل مراکز چشم پزشکی و آشنایی با تجهیزات اتاق عمل چشم
رشته های تحصیلی قابل قبول : اتاق عمل،

۶- کارشناس ترخیص بیماران
تخصص های مورد نیاز : آشنایی با حداقل یک زبان خارجی، ترجیحاً انگلیسی آشنایی با کامپیوتر در حد کاربری سیستم مکانیزه اطلاعات مدیریتی و بیمارستانی طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : کارشناسی حداقل سابقه کار : ۵سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : حداقل ۵ سال تجربه مفید در حرفه مورد نظر ترجیحا در بخش بهداشت و درمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدارک پزشکی ، امور مالی یا مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،

۷- کارشناس بیمه و امور قراردادها
تخصص های مورد نیاز : آشنایی با حداقل یک زبان خارجی، ترجیحاً انگلیسی آشنایی با کامپیوتر در حد کاربری سیستم مکانیزه اطلاعات مدیریتی و بیمارستانی طبق الزامات مربوطه
مقطع تحصیلی : کارشناسی حداقل سابقه کار : ۵سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : حداقل ۵ سال تجربه مفید در حرفه مورد نظر ترجیحا در بخش بهداشت و درمان
رشته های تحصیلی قابل قبول : مدارک پزشکی ، امور مالی ، مدیریت بیمه و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،

۸- کمک پرستار
تخصص های مورد نیاز : دارا بودن حداقل گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه ترجیحاً در رشته علوم تجربی. دارا بودن گواهینامه دوره آموزشی کمک پرستاری حداقل ۳ سال تجربه مفید در حرفه مورد نظر.
مقطع تحصیلی : دیپلم , فوق دیپلم , کارشناسی حداقل سابقه کار : ۳سال
محل استخدام : کرج , تهران
شرایط : دارا بودن حداقل گواهینامه پایان تحصیلات متوسطه ترجیحاً در رشته علوم تجربی. دارا بودن گواهینامه دوره آموزشی کمک پرستاری حداقل ۳ سال تجربه مفید در حرفه مورد نظر

متقاضیان می توانند پس از مطالعه عناوین شغلی مورد نیاز، در صورت دارا بودن شرایط احراز شغل اطلاعات مورد نیاز را بطور کامل در فرم مخصوص ثبت و تا تاریخ ۳۰ مهر ماه ارسال نمایند تا پس از بررسی های لازم بنحو مقتضی از واجدین شرایط دعوت به عمل آید.

فرم استخدام

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ