“کشرق” در گزارش اخیر تعدیل مثبت داد

0
شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود با سرمایه ای بالغ بر ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ بر اساس عملکرد واقعی دوره ۶ ماهه را منتشر کرده است.

“کشرق” برای هر سهم مبلغ ۶۰۰ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در مقایسه با اطلاعیه قبلی (مبلغ ۴۸۱ ریال) نزدیک به ۲۵ درصد تعدیل مثبت داده است.

این شرکت که در وره ۶ ماهه موفق به تحقق ۵۰ درصد از فروش، ۴۹ درصد از بهای تمام شده، ۵۴ درصد از سود ناخالص، ۵۵ درصد از سود عملیاتی و ۵۹ درصد از سود خالص هر سهم شده است علت تعدیل مثبت اخیر را به شرح ذیل اعلام نموده است:

بدلیل استقبال شرکتهای تولید کننده کک در بخش خصوصی از ذغالسنگ تولیدی این شرکت میزان و مبلغ فروش ذغالسنگ در این بخش بیشتر از برنامه پیش بینی شده تحقق یافته که این امر باعث افزایش EPS شرکت خواهد شد . لذا پیش بینی ۴۸۱ ریال سود هر سهم با توجه به تجربه سالهای گذشته که بدلیل مشکلات فصل سرما روند تولید کاهشی خواهد شد به حدود ۶۰۰ ریال افزایش که معادل ۲۵ درصد افزایش نسبت به پیش بینی انجام شده خواهد بود .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ