فروش شکر درب کارخانه به قیمتی کمتر از نرخ مصوب

0
اگرچه وضعیت بازار مشخص کننده اصلی افزایش نرخ فروش شکر است اما افزایش نرخ فروش شکر بیش از مبلغ مصوب دولت با تثبیت نرخ ارز امری محال است چراکه اغلب کارخانجات تولیدکننده دارای موجودی انبار هستند.
شرکت های فعال در گروه قند و شکر در حالی طبق مصوبه دولت نرخ فروش شکر را در بودجه یک هزار و ۹۰۰ تومان در نظر گرفته اند که پیرو کاهش نرخ دلار و عدم کشش بازار، فروش شکر درب کارخانه اکنون با قیمت یک هزار و ۸۴۵ تومان به ازای هر کیلوگرم انجام می گیرد.

مدیر مالی شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ضمن اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: بدهی کارخانجات تولیدکننده قند و شکر به فروشندگان چغندرقند و عدم کشش بازار سبب شده است تا کارخانجات با قیمتی کمتر از نرخ مصوب دولت اقدام به فروش شکر درب کارخانه نمایند.

خضر کریمی در رابطه با احتمال ثبات قیمت دلار و تأثیر آن بر رشد قیمت و میزان صادرات شکر عنوان کرد: اگرچه وضعیت بازار مشخص کننده اصلی افزایش نرخ فروش شکر است اما افزایش نرخ فروش شکر بیش از مبلغ مصوب دولت با تثبیت نرخ ارز امری محال است چراکه اغلب کارخانجات تولیدکننده دارای موجودی انبار هستند.

وی ادامه داد: شنیده می شود که دولت اقدام به کاهش ۱۲ درصدی میزان واردات نموده است که در صورت صحت این امر می تواند تأثیر مثبتی بر روند سودآوری شرکت های ذینفع در بلندمدت گذارد.

وی افزایش و یا کاهش سودآوری سال جاری شرکت های فعال در گروه قند و شکر را منوط به عوامل گوناگونی همچون اتمام فصل برداشت چغندرقند دانست و افزود: برداشت چغندرقند از شهریور ماه شروع شده و هنوز هم ادامه دارد در همین راستا تصمیم گیری در خصوص میزان سودآوری شرکت های فعال در زمینه قند و شکر تا سه هفته آتی امکان پذیر نیست.

کریمی ادامه داد: برداشت چغندرقند شرکت قند پیرانشهر مربوط به سال مالی جاری از ۲۰ شهریور ماه شروع شده و هنوز نیز ادامه دارد این در شرایطی است که به نظر می رسد میزان چغندرقند برداشتی در سال جاری در حالی از دوره مشابه سال گذشته کمتر است که نهایتاً شرکت می تواند برابر با مقدار اعلام شده در بودجه چغندرقند برداشت کند.

وی در خصوص ظرفیت اسمی ۷۰ هزار تنی شرکت قند پیرانشهر جهت تصفیه شکر خام گفت: “قپیرا” برای سال مالی جاری پیش بینی تصفیه شکر خام به میزان ۱۵ هزار تن را دارد که برای افزایش آن به میزان ۲۰ هزار تن در حال رایزنی است.

مدیر مالی “قپیرا” ادامه داد: نرخ کارمزدی در نظر گرفته شده برای تصفیه شکر خام مبلغ یک هزار و ۶۰ ریال به ازای هر کیلوگرم است که پس از کسر مالیات به ازای هر کیلوگرم مبلغ یک هزار و ۲۸ ریال عاید شرکت می شود.

وی در رابطه با کاهش ۵۹ درصدی خالص درآمدهای متفرقه در گزارش پیش بینی درآمد سال مالی ۹۳ نسبت به سال گذشته گفت: درآمدهای متفرقه عمدتاً ناشی از فروش آهن آلات ضایعاتی است که پس از جمع آوری به صورت یکجا به فروش می رسد و احتمال جمع آوری فروش آنها در سال جاری نیز وجود دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ