کاهش قیمت دلار زیر “سر” کیست؟!

0

نصرالله برزنی کارشناس بازار سرمایه  در گفتگو با فرارو، درباره دلایل کاهش قیمت دلار گفت: «در حال حاضر هیچ عامل اقتصادی و بین المللی در کاهش نرخ ارز مطرح نیست و این اتفاق تنها در نتیجه یک انتظار خوش
بینانه در بازار روی داده است و هیچ اتفاقی دیگری مطرح نیست.»

وی ادامه داد: «یعنی صادرات و واردات ما تغییری نکرده است و نیازها نسبت به دو
هفته قبل تفاوتی نکرده است و تنها و مهمترین عامل در تغیر نرخ ارز که در
دنیا نیز همیشه بسیار مهم است احساس خوش بینی یا بدبینی نسبت به آینده
است.

وی خاطرنشان کرد: «اگر به جای این احساس خوش بینی فعلی یک
احساس بدبینی نسبت به آینده وجود داشت می توانست نرخ دلار را به ۵۰۰۰ تومان
برساند.»

برزنی در پاسخ به این سوال که آیا این سقوط قیمت ها تداوم
خواهد یافت؟، گفت: «این مسئله به احساس خوش بینی مردم نسبت به آینده بستگی
دارد و تا زمانی که این احساس دوام داشته باشد تا همان زمان هم تاثیرگذار
خواهد بود.»

وی تصریح کرد: «اما قطعا کاهش قیمت ها تداوم نخواهد
یافت و در نقطه ای آن احساس خوش بینی نسبت به تداوم کاهش قیمت ها متوقف
خواهد شد و متغیرهای کمی موثر در نرخ ارز وارد عمل می شوند و آنها هستند که
نرخ ارز را تعیین می کنند.»

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی و تورم
عامل بازدارنده کاهش بیش از حد نرخ ارز هستند تاکید کرد: «لذا قطعا این
کاهش قیمت ها در نقطه ای متوقف خواهد شد و تاثیر انتظارات خوش بینانه بر
نرخ ارز کاهش یافته و متغیرهای کمی و نیازهای اقتصادی نرخ ارز را به یک
تعادل می رسانند.»

این کارشناس بازار سرمایه گفت: «هیچگاه نمی توان
قیمت واقعی ارز را تنها با متغیرهای کمی اندازه گرفت و حتما باید با عوامل
کیفی و روانی نیز توام باشد. لذا عوامل کیفی و کمی همراه با هم در نرخ ارز
تاثیرگذار هستند و اکنون بیشترین عاملی که در نرخ ارز تاثیرگذار است عامل
کیفی می باشد.»

برزنی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز بر تولید داخلی
گفت: «کاهش نرخ ارز به معنای تقویت ارزش پول ملی است و این روند قطعا
اعتماد به آینده اقتصاد را افزایش می دهد و در بلند مدت به نفع تولید داخلی
خواهد بود.»

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ