سایت کدام نامزد بیشترین بازدیدکننده را دارد؟

0

رتبه بندی سایت ها کاندیداهای ریاست جمهوری ایران بر اساس alexa :

 

۱۹ خرداد ۱۳۹۲

 

کاندیدا

آدرس سایت

رتبه ایران

رتبه جهانی

اسناد رتبه سنجی

دکتر سعید جلیلی

http://drjalily.com

۱۹۲

۳۲۲۰۰

نمایش سند

دکتر محمد باقر قالیباف

http://ghalibaf.ir

۲۷۱

۳۸۲۷۶

نمایش سند

دکتر حسن روحانی

http://www.rouhani.ir

۴۸۳

۷۰۱۷۵

نمایش سند

دکتر محمد رضا عارف

http://draref.ir

۶۰۲

۸۳۶۷۲

نمایش سند

دکتر محسن رضایی

http://rezaee.ir

۶۵۰

۷۳۵۴۱

نمایش سند

دکتر علی اکبر ولایتی

http://velayati.ir

۹۳۵

۱۲۶۵۸۵

نمایش سند

مهندس سید محمد غرضی

http://gharazi.com

۶۲۷۹

۸۴۶۱۱۶

نمایش سند

دکتر غلامعلی حداد عادل

http://iraniaram.ir

۲۵۹۴۱

۲۳۳۲۱۹۸

نمایش سند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ