عمر چه کسانی بیشتر است؟

0
نوع نگرش و پردازش افراد در قبال مسائل گوناگون زندگی و چگونگی غلبه آنها بر مشکلات است که بسیاری از دشمنی‌ها و کینه‌ها و حتی بیماری‌های قلبی را سبب می شود.

بررسی‌های جدید نشان می‌دهد، افراد خوشبین و آنها که با دید مثبت به دیگران اعتماد می‌کنند، عمر طولانی ‌تری دارند.

روانشناسان پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدند که به منظور بهره بردن از عمری طولانی و پرثمر، یکی از بهترین و موثرترین کارها این است که هر کسی، زندگی خود را سرشار از احساسات خوشایند و مطلوب کند.

نوع نگرش و پردازش افراد در قبال مسائل گوناگون زندگی و چگونگی غلبه آنها بر مشکلات است که بسیاری از دشمنی‌ها و کینه‌ها و حتی بیماری‌های قلبی را سبب می شود. افرادی که در زندگی احساس قربانی بودن یا ناتوانی می‌کنند، بیشتر بیمار می‌شوند و عمر کوتاه تری دارند.

افراد خوش بین با آگاهی از نقش احساسات مثبت، مشکلات را مهار می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر افرادی که احساسات منفی دارند، به قضایا به عنوان یک چالش نگاه کنند، نه به عنوان یک تهدید، پاسخ بدنی و مغزی بهتری می‌دهند، زیرا در این صورت سعی می‌کنند از قابلیت‌های خود به عنوان فردی که در حال بررسی و حل چالش است، استفاده کنند.

در این میان، نکته مهم این است که فقط نباید افکار منفی را از ذهن دور کرد، بلکه باید راهی برای عادت به افکار مثبت در ذهن پیدا کرد.

افراد خوش بین، مشکلات زندگی را نیز طبیعی می‌دانند و درصدد رفع آنها بر می‌آیند، نه در پی بزرگ جلوه دادن و احساس بدبختی کردن.

همین موضوع، آمادگی جسمی آنان را نیز بالا می‌برد، بیماری‌ها به شکل خفیف تری در آنها بروز می‌کند و با سرعت بیشتری بهبودی می‌یابند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ