آگهی استخدام گروه صنعتی پاکشو

0

گروه صنعتی پاکشو در تهران و قزوین از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید.

 

  • کد ۱۰۱ ، کارشناس ایمنی و بهداشت ، لیسانس بهداشت حرفه ای ، سه سال سابقه ، دو نفر ، مرد ، تهران و قزوین
  • کد ۱۰۲ ، کارشناس توسعه منابع انسانی ، لیسانس کلیه ی رشته های مرتبط ، دو سال سابقه ، دو نفر ، مرد و زن ، تهران
  • کد ۱۰۳ ، کارشناس آموزش ، لیسانس کلیه ی رشته های مرتبط ، دو سال سابقه ، دو نفر ، مرد و زن ، تهران
  • کد ۱۰۴ ، کارشناس اداری ، مسئول اداری ، لیسانس کلیه ی رشته های مرتبط ، سه سال سابقه ، دو نفر ، مرد ، تهران و قزوین
  • کد ۱۰۵ ، مسئول اداری ، لیسانس کلیه ی رشته های مرتبط ، سه سال سابقه ، دو نفر ، مرد ، تهران و قزوین
  • کد ۱۰۶ ، کارشناس بازرگانی ، لیسانس چاپ و بسته بندی ، سه سال سابقه ، سه نفر ، مرد ، تهران
  • کد ۱۰۷ ، کارپرداز ، فوق دیپلم و لیسانس ، کلیه ی رشته های مرتبط ، سه سال سابقه ، سه نفر ، مرد ، تهران و قزوین
  • کد ۱۰۸ ، مسئول خرید ، فوق دیپلم و لیسانس ، کلیه ی رشته های مرتبط ، سه سال سابقه ، سه نفر ، مرد ، تهران و قزوین
  • کد ۱۰۹ ، کارشناس حسابداری ، یک سال سابقه ، دو نفر ، مرد ، تهران
  • کد ۱۱۰ ، کارشناس یا ارشد حسابداری ، ده سال سابقه ، یک نفر ، مرد ، تهران

لطفا سوابق تحصیلی و شغلی خود را با ذکر کد شغلی مورد نظر تا یک هفته پس از درج آگهی ارسال نمایید :

آدرس ایمیل: hr@pakshoo.com
فاکس: ۰۲۱۸۸۵۲۰۷۸۵
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ