۳۱ دانشگاه پولی شدند

0

راساس آمارهای موجود مجوز راه اندازی ۴۰ پردیس دانشگاهی خودگردان (پولی) طی چند سال اخیر برای دانشگاه‌های دولتی صادر شده است که بیشتر آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی فعالیت کرده و به منبع درآمد زایی برای دانشگاه ها تبدیل شده اند.

به گزارش مهر، راه اندازی شعبه‌های شماره ۲ یا پردیس‌های دانشگاهی خودگردان یا همان دانشگاه های پولی طی چند سال گذشته با این توجیه که در گذشته بسیاری از جوانان به دلیل نبود امکان تحصیل در دانشگاه‌های داخل، به خارج از کشور مهاجرت کرده و علاوه بر تحصیل در دانشگاه‌ها و کالج‌های بسیار ضعیف، دچار مشکلات بسیاری می شدند، در دستور کار وزارت علوم قرار گرفت. وزارت علوم اعلام کرده بود که مجوز قانونی راه اندازی پردیس های پولی در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که وزارت علوم با یک شیب ملایم دراین زمینه وارد شده است.

در ابتدا قرار بود اولویت راه اندازی پردیس های خودگردان که از شهریه دانشجویان اداره می شود با دانشگاه‌های مادر باشد اما به تدریج اکثر دانشگاه‌ها از این امتیاز برخوردار شدند، این پردیس ها که قرار بود از مهاجرت نخبگان جلوگیری کند به منبع درآمد زایی برای دانشگاه ها تبدیل شد به طوریکه برخی از دانشگاه ها تا ۴ پردیس نیز راه اندازی کردند.

شهریه پردیس های خودگردان
بررسی وضعیت شهریه پردیس های خودگردان نشان می دهد که شهریه هر دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد و دکتری متفاوت است، متوسط شهریه رشته های کارشناسی ارشد از ۱۵ میلیون تا ۲۰ میلیون است که شهریه رشته های کارشناسی ارشد علوم انسانی بین ۱۵ تا ۱۷ میلیون تومان و شهریه مابقی رشته های کارشناسی ارشد بین ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان است. شهریه دوره های دکتری هم از ۳۰ میلیون تومان تا ۵۵ میلیون تومان است که بازهم شهریه رشته های دکتری علوم انسانی بین ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان و سایر رشته ها ۵۰ تا ۵۵ میلیون تومان است.

تنها دانشگاهی که شهریه پردیس خودگردان رشته کارشناسی ارشد آن نسبت به دیگر دانشگاه ها کمتر است داشگاه سیستان و بلوچستان است که شهریه دوره کارشناسی ارشد پردیس خودگردان این دانشگاه ۱۰ میلیون تومان معادل شهریه دوره کارشناسی پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف است.

صدور مجوز برای ۴۰ پردیس پولی، ۵ پردیس در انتظار مجوز
براساس آمار موجود ۴۰ پردیس خودگردان (پولی) طی چند سال اخیر در دانشگاه ها راه اندازی شده است و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان (دو پردیس خودگردان ) و دانشگاه هنر اصفهان از دانشگاه هایی هستندکه متقاضی راه اندازی پردیس خودگردان هستند که در آینده نزدیک پردیس خودگردان آنها نیز راه اندازی خواهد شد.

درست است که ایجاد چنین شعبی توسط دانشگاهها در برنامه پنجم توسعه آمده است اما رشد گسترده آنها در دولت دهم و اعطای مجوزهای بی رویه به دانشگاهها می تواند جای انتقادهای زیادی را باز کند. از کیفیت و نحوه پذیرش دانشجو در این دانشگاهها که بگذریم اکنون به جرأت گفت طی یک سال گذشته، هدف اصلی دانشگاهها از راه اندازی این شعب را می توان درآمدزایی عنوان کرد.

شاید راه اندازی این شعب بتواند دردی را از دردهای نظام آموزش عالی تسکین دهد اما بهتر نیست تلاش برای تحقق همان شعار قدیمی و تکاپوی دانشگاهها در این راستا یعنی ارتباط با صنعت و بیرون از دانشگاه، سرلوحه کار دانشگاهها قرار بگیرد که از این طریق هم درآمدزایی به شکلی کیفی و اساسی صورت می گیرد و هم نیازهای کشور برطرف می شوند. اگرچه راه اندازی پردیس ها نیز برای پاسخگویی به نیاز خیل عظیم متقاضی تحصیل در آموزش عالی مفید است، اما پیش رفتن در این مسیر آنهم با چنین سرعتی که ماحصل آموزش عالی دولت دهم است، می تواند هشداری برای چالشهای آینده باشد.

وضعیت راه‌اندازی پردیس‌های پولی دانشگاه‌ها

شماره دانشگاه تعداد پردیس های خودگردان مقاطع تحصیلی پردیس ها وضعیت مجوز
۱- تهران ۴ پردیس،ارس،کیش،البرز و قم کارشناسی، کارشناسی  ارشد و دکتری مجوز قطعی
۲- شهید بهشتی پردیس شماره ۲ کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۳- علامه طباطبایی پردیس تحصیلات تکمیلی علامه کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۴- علم و صنعت پردیس علم و صنعت کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۵- صنعتی شریف پردیس کیش،پردیس تهران کارشناسی ارشد، دکتری و کارشناسی قطعی
۶- امیرکبیر پردیس بین الملل دانشگاه امیرکبیر کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۷- خوارزمی ۲ پردیس در تهران و کرج کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۸- تربیت مدرس پردیس تربیت مدرس کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۹- خلیج فارس پردیس دانشگاه خلیج فارس کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۱۰- ارومیه پردیس ارومیه کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۱۱- تبریز پردیس ارس و تبریز کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۱۲- گیلان پردیس گیلان کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۱۳- مازندران پردیس مازندران کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۱۴- سیستان و بلوچستان ۲ پردیس در چابهار و زاهدان کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۱۵- شیراز واحد بین الملل شیراز و شعبه بین الملل در امارت متحده عربی کارشناسی،ارشد و دکتری قطعی
۱۶- شهید چمران اهواز پردیس شهید چمران کارشناسی ارشد و دکتری قطعی

وضعیت راه‌اندازی پردیس‌های پولی دانشگاه‌ها

شماره دانشگاه تعدادپردیس‌های خودگردان مقاطع تحصیل پردیس‌ها وضعیت مجوز
۱۷- پردیس بین‌الملل فردوسی مشهد پردیس پبین الملل فردوسی مشهد کارشناسی ارشد و دکتری قطعی
۱۸- زنجان پردیس زنجان کارشناسی ارشد و دکتری قطعی، پذیرش دانشجو مهر۹۲
۱۹- یزد پردیس یزد کارشناسی ارشد و دکتری قطعی پذیرش دانشجو مهر۹۲
۲۰- صنعتی شیراز پردیس صنعتی شیراز کارشناسی ارشد و دکتری قطعی، پذیرش دانشجو مهر۹۲
۲۱- رازی کرمانشاه پردیس رازی کرمانشاه کارشناسی ارشد و دکتری قطعی،پذیرش دانشجو مهر۹۲
۲۲- صنعتی سیرجان پردیس صنعتی سیرجان کارشناسی ارشد قطعی
۲۳- قم پردیس قم کارشناسی ارشد قطعی، پذیرش دانشجو مهر ۹۲
۲۴- لرستان پردیس لرستان کارشناسی ارشد و دکتری قطعی،پذیرش دانشجو مهر ۹۲
۲۵- کاشان پردیس کاشان کارشناسی ارشد و دکتری قطعی،پذیرش دانشجو مهر۹۲
۲۶- الزهرا(س) پردیس الزهرا کارشناسی ارشد و دکتری قطعی پذیرش دانشجو مهر ۹۲
۲۷- باهنرکرمان پردیس باهنر کرمان دکتری قطعی، پذیرش دانشجو مهر ۹۲
۲۸- صنعتی بابل پردیس بابل کارشناسی ارشد و دکتری مجوز قطعی
۲۹- علوم و فنون دریایی خرمشهر پردیس علوم و فنون دریایی  خرمشهر کارشناسی ارشد و دکتری مجوز قطعی
۳۰- سمنان پردیس خودگردان دانشگاه سمنان کارشناسی ارشد و دکتری مجوزقطعی
۳۱- دانشگاه صنعتی ارومیه پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه کارشناسی ارشد مجوزقطعی
۳۱- دانشگاه شاهرود پردیس خودگردان دانشگاه شاهرود کارشناسی ارشد و دکتری مجوز قطعی
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ