استخدام پژوهشگر در مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت گناباد

0

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد برای تکمیل کادر پژوهشگری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت از بین افراد واجد شرایط و مرتبط با گروههای پژوهشی این مرکز تحقیقات،استخدام می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد برای تکمیل کادر پژوهشگری مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت از بین افراد واجد شرایط و مرتبط با گروههای پژوهشی این مرکز تحقیقات از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی به صورت انجام طرح، تعهد خدمت یا قراردادی اقدام به شناسایی و گزینش پژوهشگر با مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، جمعیت شناسی، اپیدمیولوژی، رفاه اجتماعی، مطالعات خانواده، پژوهشگری در علوم اجتماعی، تغذیه، آموزش پرستاری، مامایی، آمار زیستی، سالمند شناسی، روانشناسی سلامت، سیاستگذاری سلامت، اقتصاد سلامت و روانشناسی سلامت کرده است.

متقاضیان می توانند جهت تکمیل فرم و ارسال درخواست همکاری به آدرس اینترنتی http://sdhprc.gmu.ac.ir/ مراجعه کنند.

همچنین متقاضیان می توانند مدارک روگرفت فرم درخواست، cv و مستندهای مربوطه را تا تاریخ ۱۰ شهریور ۹۲ به آدرس پستی: خراسان رضوی، گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت – صندوق پستی ۳۹۷ – کد پستی ۹۶۹۱۷۹۳۷۱۸ – ارسال کنند.

انتهای پیام

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ