وضعیت “مداران” پس از افزایش سرمایه

0
شرکت داده پردازی ایران با ۶۵ میلیارد تومان سرمایه برا ی هر سهم در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ براساس عملکرد واقعی دوره ۴ ماهه مبلغ ۲۳۵ ریال سود خالص پیش بینی کرده که در دوره ۴ ماهه ۳۱ درصد از آن را محقق نموده است.

“مداران” که مطابق با مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ۴ شهریور سال جاری سرمایه شرکت از مبلغ ۱۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به مبلغ ۶۵ میلیارد تومان از محل مطالبات و آورده نقدی افزایش یافته است در گزارش اخیر خود با توجه به این افزایش سرمایه عایدی خالص هر سهم را ۸.۷ درصد افزایش گزارش کرده است.

شایان ذکر است این شرکت در دوره ۴ ماهه ۱۸ درصد از درآمد و ۳۰ درصد از بهای تمام شده قراردادهای خدماتی خود در سال مالی ۹۲ را محقق نموده و این در حالی است که هیأت مدیره در نظر دارد ۶۰ درصد از سود خالص هر سهم را بین سهامدارانش تقسیم نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ