نخبه خیزترین دانشگاه های کشور

0

مهر- بر اساس آمار ارائه شده از سوی بنیاد ملی نخبگان در سال جاری تعداد ۶۵۶ نفر به عنوان استعداد برتر به خانواده بنیاد ملی نخبگان اضافه شدند که از این تعداد ۳۹۲ نفر جزء نفرات برتر آزمون سراسری و ۲۶۴ نفر از مدال آوران المپیاد علمی دانش آموزی هستند.

افتخارات دختر پسر مجموع
کنکور سراسری ۱۷۴ ۲۱۸ ۳۹۲
المپیاد دانش آموزی ۴۵ ۲۱۹ ۲۶۴
مجموع ۲۱۹ ۴۳۷ ۶۵۶

وضعیت مدال آوران المپیاد علمی دانش آموزی

از میان ۲۶۴ دارنده مدال المپیاد ۷۵ مدال طلا، ۱۱۰ مدال نقره و ۷۹ مدال برنز است که به تفکیک جنسیت به شرح ذیل است:

مدال دختر پسر مجموع
طلا ۱۴ ۶۱ ۷۵
نقره ۱۶ ۹۴ ۱۱۰
برنز ۱۵ ۶۴ ۷۹
مجموع ۴۵ ۲۱۹ ۲۶۴

دانشگاه‌های محل تحصیل برترین‌های آزمون سراسری

در گروه ریاضی فیزیک ۹۴ درصد از برترین‌ها (۱۴۱نفر) دانشگاه صنعتی شریف و ۵ درصد (۸ نفر) دانشگاه تهران را برای تحصیل انتخاب کردند و باقی برترین‌ها در سایر دانشگاه‌ها مشغول به ادامه تحصیل شدند.

در گروه علوم تجربی نیز ۶۱ درصد (۶۱ نفر) دانشگاه علوم پزشکی تهران و  درصد۲۴ ( ۲۴ نفر) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را انتخاب کردند.

علاوه بر این ۵۳ نفر (۶۲ درصد) از برترین‌های گروه علوم انسانی در دانشگاه تهران و ۲۴ نفر (۲۸ درصد) در دانشگاه شهید بهشتی پذیرش شدند.

در گروه هنر نیز ۳۰ نفر (۷۵ درصد) در دانشگاه هنر و ۱۰ نفر (۲۵ درصد) در دانشگاه هنر مشغول به تحصیل شدند.

کدام دانشگاه پذیرای المپیادی‌ها بود

به طور کلی ۹۳.۳۵ درصد از برگزیدگان المپیادهای علمی دانش آموزی دانشگاه صنعتی شریف و ۳۱.۱۲ درصد دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند.

نفرات برتر کنکور نخبه خیزترین دانشگاهها مشاوره کنکور مشاوره انتخاب رشته کنکور مشاوره انتخاب دانشگاه رشته‌های انتخابی برترین‌های کنکور بهترین رشته های کنکور بهترین دانشگاه برترین‌های آزمون سراسری استعداد برتر کنکور

از میان ۳۵ برگزیده المپیاد دانش آموزی فیزیک ۶۳ درصد (۲۲ نفر) دانشگاه صنعتی شریف و ۱۱ درصد (۴ نفر) دانشگاه تهران را به عنوان محل تحصیل انتخاب کردند.

۴۱ نفر در المپیاد دانش آموزی شیمی حایزه رتبه‌های برتر شدند که از این تعداد ۲۰ نفر (۴۹ درصد) در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل هستند و در مقابل ۳۲ درصد (۱۳ نفر) در دانشگاه صنعتی شریف، ۱۲ درصد (۵ نفر) دانشگاه علوم پزشکی تهران و ۷ درصد (۳ نفر) در دانشگاه تهران پذیرش شدند.

از ۳۸ نفری که در المپیاد دانش آموزی زیست شناسی برتر شدند ۴۵ درصد (۱۷ نفر) در حال تحصیل در مقطع دبیرستان مشغول به هستند. ۱۱ نفر ( ۲۹ درصد) در دانشگاه علوم پزشکی، ۵ نفر ( ۱۳ درصد) دانشگاه تهران و ۵ نفر (۱۳ درصد) دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشغول به تحصیل شدند.

در المپیاد کامپیوتر نیز از ۳۹ نفر برگزیده ۱۷ نفر (۴۴ درصد) دانشگاه صنعتی شریف، ۴ نفر (۱۰درصد) دانشگاه تهران را انتخاب کردند. از این تعداد برگزیده ۴۶ درصد (۱۸ نفر) در دبیرستان مشغول به تحصیل هستند.

در المپیاد ادبیات نیز ۳۲ نفر حایز رتبه شدند که از این میان ۲۸ درصد (۹ نفر) در دانشگاه شهید بهشتی و ۲۵ درصد (۸ نفر) در دانشگاه تهران پذیرش شدند.

همچنین از میان ۳۹ برگزیده المپیاد نجوم ۴۴ درصد (۱۷ درصد) در دانشگاه صنعتی شریف و ۸ درصد (۳نفر) در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدند.

رشته‌های انتخابی برترین‌های آزمون سراسری

گروه علوم ریاضی از میان ۱۵۰ نفر برتر ۶۹ درصد (۱۰۴ نفر) رشته مهندسی برق، ۱۶ درصد (۲۳ نفر) رشته مهندسی مکانیک، ۷ درصد (۱۱ نفر) رشته مهندسی کامپیوتر و ۴ درصد (۶نفر)رشته مهندسی عمران را انتخاب کردند.

در میان ۱۰۰ نفر اول گروه علوم تجربی ۸۵ درصد (۸۵ نفر) در رشته پزشکی و ۱۱ درصد (۱۱ نفر) در رشته دندانپزشکی پذیرفته شدند.

همچنین ۱۰۰ نفر اول گروه علوم انسانی ۶۲ نفر (۶۱ نفر) رشته حقوق و ۲۳ نفر (۲۲ درصد) رشته روانشناسی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردند.

در گروه هنر نیز از ۴۰ نفر برتر ۱۷ نفر (۴۲ درصد) در رشته سینما و ۱۷ نفر (۴۲ درصد) در رشته عکاسی پذیرش شدند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ