خانه / جالب و خواندنی / داستان کوتاه شما مردی یا زن !؟

داستان کوتاه شما مردی یا زن !؟

دختر در كوچه خلوت داد زد خانوم خانوم! مرد جوان يك لحظه واستاد و نگاهي به دوروبر انداخت هيچ زنی در كوچه نبود. مي خواست به راهش ادامه بده كه دوباره دختر داد زد خانوم يه چيزي از جيبتون افتاد.

مرد برگشت و فهميد دختر با اونه. با خودش گفت شنيده بودم بچه های اين دور و زمونه باهوشن نه دیگه اينقدر خنگ باشن كه فرق بين زن و مرد رو نفهمند!

مرد جلو اومد و چيزي رو كه در دست دختر بود از اون گرفت و گفت :خانومي، من كه زن نيستم،مردم!

دختر گفت پس چرا هم موهات مثل زنا بلنده، هم ابروهات مثل اوناست هم لباسات يه جوري. مثل لباساي زنونه است.

مرد نگاهي به خودش انداخت و گفت: مده بچه جون. مد!

دختر جواب داد: پس مده كه خودتونو مثل زنها كنين چه جالب، اونوقت ميگنن مردا دوست ندارند زن باشند. كي اينو گفته!؟

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*