خانه / جالب و خواندنی / از کنسرو عقرب تا کنسرو کروکدیل + عکس

از کنسرو عقرب تا کنسرو کروکدیل + عکس

کنسرو حشرات که شامل کرم، سوسک، جیرجیرک و عقرب می باشد هم به بازار آمد.  شما می توانید یک کنسرو حشرات را به قیمت 25 پوند خریداری کنید.اکنون دو میلیون نفر در دنیا به خاطر رژیمی که دارند از حشرات تغزیه می کنند. اکنون شهروندان انگلیسی از اینکه کنسرو حشرات هم به بازار آمده است اظهار خوشحالی کرده اند.

ساتین : کنسروها در سراسر دنیا در طعم های مختلفی ارائه می شوند که حتی دیدن تصاویر آنها برای ما وحشتناک است.

1- کنسرو چیز برگر
کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

2-  کنسرو مرغ کامل

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

3- کنسرو عقرب

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

4-  کنسرو دهان ماهی

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

5- کنسرو کرم

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

6- کنسرو گوشت مار

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

7- کنسرو نوشیدنی لانه پرنده

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

8- کنسرو کروکدیل

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات

9- کنسرو تخم سوسک

کنسرو عقرب کنسرو دهان ماهی کنسرو حشرات قیمت کنسرو عقرب قیمت کنسرو دهان ماهی قیمت کنسرو حشرات فروش کنسرو حشرات خواص کنسرو حشرات
باشگاه خبرنگاران

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*