خانه / آخرین اخبار / کشتار وحشیانه نهنگ ها در دانمارک (عکس +۱۶)

کشتار وحشیانه نهنگ ها در دانمارک (عکس +۱۶)

سنت احمقانه و بیرحمانه کشتار نهنگ‌‌ها در دانمارک ساکنین جزایر فارو با کشاندن تعداد ۸۳۸ نهنگ به ساحل آنها رابا چاقو و نیزه قتل عام می‌کنند.

بر اساس یک سنت بی رحمانه که بیش از ۱۲۰۰ سال قدمت دارد، ساکنین جزایر فارو در دانمارک با کشاندن تعداد زیادی از نهنگ ها و دلفین ها به ساحل آنها را با چاقو، نیزه و دیگر وسایل برنده قتل عام می کنند.

این سنت به وضوح نشان می دهد که وحشیگری و بی رحمی در خون اروپاییان وجود دارد.

مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو

 روز گذشته ماهیگیران و مردم محلی برای پیروی از سنت دیرینه خود حدود ۲۵۰ نهنگ را در جزایر “فارو” قتل عام کردند؛ این قتل عام فجیع موجب شد آب دریا به رنگ قرمز در آید.

کشتار بی رحمانه نهنگ ها در مناطق “بور” و “توشهاون” در جزایر فارو رخ داد. مردم محلی با نزدیک شدن نهنگ ها به سمت ساحل، با نیزه و چاقو به شکار آن ها رفتند.

گفته‌ می‌شود در حالیکه جمیعت مجمع الجزایر فارو حدود ۴۸ هزار نفر برآورد می‌شوند هر ساله حدود ۹۵۰ وال باله بلند در این منطقه شکار و سلاخی می‌شود. در گذشته ساکنان این منطقه از گوشت نهنگ تغذیه می‌کردند؛ اما در حال حاضر و با دانستن اینکه در گوشت این پستانداران دریایی مقادیر بالایی جیوه و دیگر مواد سمی دیده می‌شود مردم محلی تمایل چندانی به خوردن گوشت نهنگ ندارند. از سوی دیگر اداره‌های بهداشتی مجمع الجزایر، مردم محلی را از خوردن گوشت این پستاندار منع می‌کند؛ با این حال هنوز این رسم در این منطقه قانونی است و هر سال برگزار می‌شود.
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو
مناطق توریستی دانمارک کشتار نهنگ ها زندگی در دانمارک جنایات اروپا جزایر فارو

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*