خانه / آخرین اخبار / برنامه و نتایج لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ +جدول لیگ جهانی والیبال

برنامه و نتایج لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ +جدول لیگ جهانی والیبال

تاریخ شروع لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ ،جدول لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ ،برنامه لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ ، زمان برگزاری لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷

اف‌آی‌وی‌بی لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ ، ۲۸ امین دوره این مسابقات است که از ۱۲ خرداد تا ۱۱ تیر ۱۳۹۶ با حضور ۳۶ تیم به میزبانی برزیل برگزار می‌گردد.

۲۰۱۷ FIVB Volleyball World League

برنامه بازی‌های تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۷ اعلام شد و ایران در اولین بازی خود در این رقابت‌ها باید به مصاف ایتالیا برود.

شاگردان ایگور کولاکوویچ در تیم ملی ایران در هفته اول این رقابت‌ها با ایتالیا، برزیل و لهستان همگروه هستند. برنامه بازی‌های ایران در لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۷ به شرح زیر است:

هفته اول (ایتالیا میزبان):
ایران – ایتالیا، جمعه ۱۲ خرداد ۹۶ ساعت ۲۲:۳۰

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶
فرانسه
بلغارستان
۳
۰
۲۵
۲۳
۲۵
۱۵
۲۵
۲۲
بلژیک
کانادا
۲
۳
۲۲
۲۵
۲۵
۱۹
۲۴
۲۶
۲۵
۲۳
۱۳
۱۵
برزیل
لهستان
۲
۳
۲۰
۲۵
۲۵
۲۰
۲۵
۱۹
۲۲
۲۵
۸
۱۵
روسیه
آرژانتین
۳
۰
۲۵
۱۷
۲۵
۱۸
۲۵
۱۹
صربستان
آمریکا
۳
۱
۲۵
۱۸
۲۳
۲۵
۲۵
۲۰
۲۵
۲۱
ایتالیا
ایران
۳
۰
۲۵
۲۲
۲۵
۲۳
۲۵
۲۲

ایران- برزیل، شنبه ۱۳ خرداد ۹۶ ساعت ۱۹:۳۰

شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۶
ایتالیا
لهستان
۱
۳
۲۵
۲۱
۱۷
۲۵
۱۸
۲۵
۲۳
۲۵
بلغارستان
آرژانتین
۲
۳
۲۳
۲۵
۲۵
۲۳
۲۵
۲۰
۲۱
۲۵
۱۲
۱۵
کانادا
آمریکا
۳
۲
۲۳
۲۵
۲۵
۱۹
۱۸
۲۵
۲۵
۲۳
۱۵
۱۱
ایران
برزیل
۱
۳
۲۵
۲۱
۱۹
۲۵
۲۲
۲۵
۲۲
۲۵
روسیه
فرانسه
۱
۳
۱۳
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۲۲
۲۱
۲۵
بلژیک
صربستان
۳
۰
۲۵
۲۰
۲۵
۱۸
۲۵
۲۳

ایران- لهستان، یکشنبه ۱۴ خرداد ۹۶ ساعت ۱۹:۳۰

یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۶
ایتالیا
برزیل
۱
۳
۱۵
۲۵
۲۵
۱۷
۲۳
۲۵
۲۲
۲۵
آرژانتین
فرانسه
۰
۳
۱۷
۲۵
۲۵
۲۷
۲۲
۲۵
آمریکا
بلژیک
۱
۳
۲۳
۲۵
۱۶
۲۵
۲۵
۲۲
۲۶
۲۸
لهستان
ایران
۱
۳
۲۵
۱۸
۲۳
۲۵
۲۳
۲۵
۲۲
۲۵
روسیه
بلغارستان
۲
۳
۲۵
۲۱
۲۵
۱۵
۲۲
۲۵
۲۵
۲۷
۱۳
۱۵
کانادا
صربستان
 ۱
۳
 ۲۳
۲۵
 ۲۱
۲۵
 ۲۵
۲۰
 ۲۰
۲۵

هفته دوم (ایران میزبان):
ایران – بلژیک، جمعه ۱۹ خرداد ساعت ۲۱:۱۰

جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۹۶
کانادا
برزیل
۱
۳
۲۵
۲۳
۲۰
۲۵
۲۲
۲۵
۲۳
۲۵
صربستان
آرژانتین
۳
۰
۲۵
۱۸
۲۵
۲۲
۲۵
۲۳
ایتالیا
آمریکا
۰
۳
۲۲
۲۵
۲۳
۲۵
۲۳
۲۵
بلغارستان
لهستان
۳
۲
۲۵
۱۶
۲۰
۲۵
۱۹
۲۵
۲۵
۲۳
۱۶
۱۴
ایران
بلژیک
۳
۲
۲۳
۲۵
۲۵
۱۷
۲۵
۲۲
۲۳
۲۵
۱۵
۱۲
فرانسه
روسیه
۳
۱
۲۵
۱۲
۲۲
۲۵
۲۵
۲۱
۲۵
۱۸

ایران – صربستان، شنبه ۲۰ خرداد ساعت ۲۱:۱۰

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶
برزیل
لهستان
۳
۱
۲۵
۲۱
۲۵
۲۰
۱۷
۲۵
۲۵
۱۹
بلژیک
آرژانتین
۳
۲
۲۳
۲۵
۲۵
۲۰
۲۵
۲۳
۲۴
۲۶
۱۵
۶
آمریکا
روسیه
۳
۰
۲۵
۲۰
۲۵
۲۲
۲۵
۲۲
ایران
صربستان
۱
۳
۲۰
۲۵
۲۳
۲۵
۲۵
۱۶
۱۶
۲۵
کانادا
بلغارستان
۳
۱
۲۷
۲۵
۳۰
۲۸
۲۱
۲۵
۲۵
۲۳
فرانسه
ایتالیا
۳
۱
۲۱
۲۵
۲۵
۲۱
۲۵
۲۱
۲۶
۲۴

ایران – آرژانتین، یکشنبه ۲۱ خرداد ساعت ۲۱:۱۰

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶
ایتالیا
روسیه
۲
۳
۳۳
۳۱
۲۳
۲۵
۲۵
۲۱
۲۳
۲۵
۱۰
۱۵
لهستان
کانادا
۳
۱
۲۵
۲۱
۲۷
۲۵
۲۰
۲۵
۲۵
۱۹
صربستان
بلژیک
۳
۰
۲۵
۲۲
۲۵
۱۸
۲۵
۲۰
فرانسه
آمریکا
۳
۱
۲۵
۲۰
۱۸
۲۵
۲۵
۲۲
۲۵
۲۱
ایران
آرژانتین
۳
۲
۲۹
۲۷
۲۵
۲۰
۲۰
۲۵
۲۳
۲۵
۱۵
۱۱
برزیل
بلغارستان
۱
۳
۲۲
۲۵
۱۹
۲۵
۲۵
۲۳
۱۹
۲۵

هفته سوم (لهستان میزبان) :
ایران – آمریکا، پنجشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۹:۵۵

پنجشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۶
ایران
آمریکا
۰
۳
۱۷
۲۵
۲۲
۲۵
۲۸
۳۰
لهستان
روسیه
۰
۳
۲۲
۲۵
۱۷
۲۵
۲۱
۲۵
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶
ایتالیا
فرانسه
۳
۲
۲۰
۲۵
۲۵
۲۱
۲۴
۲۶
۲۵
۲۰
۱۶
۱۴
بلژیک
کانادا
۲
۳
۲۳
۲۵
۱۳
۲۵
۲۶
۲۴
۲۵
۲۲
۱۰
۱۵

ایران – لهستان، شنبه ۲۷ خرداد ساعت ۲۲:۴۰

شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
برزیل
بلغارستان
۳
۰
۲۵
۱۵
۲۵
۱۹
۲۵
۲۲
آرژانتین
صربستان
۲
۳
۲۲
۲۵
۲۵
۱۹
۲۲
۲۵
۳۰
۲۸
۱۲
۱۵
فرانسه
کانادا
۳
۰
۲۵
۱۶
۲۵
۱۵
۲۵
۲۱
آمریکا
روسیه
۲
۳
۲۹
۳۱
۲۵
۱۷
۱۹
۲۵
۲۹
۲۷
۱۳
۱۵
ایتالیا
بلژیک
۱
۳
۲۲
۲۵
۲۴
۲۶
۲۷
۲۵
۱۶
۲۵
لهستان
ایران
۳
۰
۲۵
۱۷
۲۵
۱۸
۲۵
۲۲
بلغارستان
صربستان
۳
۲
۲۵
۱۸
۲۰
۲۵
۲۵
۲۳
۲۴
۲۶
۱۵
۱۲

ایران – روسیه، یکشنبه ۲۸ خرداد ساعت ۱۹:۵۵

یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶
آرژانتین
برزیل
۳
۱
۱۹
۲۵
۲۵
۲۱
۲۵
۲۲
۲۵
۱۹
کانادا
ایتالیا
۳
۱
۲۰
۲۵
۲۵
۲۲
۲۵
۱۴
۲۵
۲۲
بلژیک
فرانسه
۰
۳
۲۱
۲۵
۱۶
۲۵
۱۶
۲۵
روسیه
ایران
۳
۰
۲۶
۲۴
۲۵
۱۸
۲۵
۱۸
لهستان
آمریکا
۱
۳
۳۱
۲۹
۱۷
۲۵
۲۵
۲۷
۲۰
۲۵
صربستان
برزیل
۱
۳
۲۲
۲۵
۱۶
۲۵
۲۵
۱۷
۲۳
۲۵

گروه‌بندی کامل لیگ جهانی والیبال در سال ۲۰۱۷ به شرح زیر است:

هفته اول:
گروه A، ایتالیا میزبان: برزیل، ایتالیا، لهستان، ایران
گروه B، صربستان میزبان: صربستان، آمریکا، کانادا، بلژیک
گروه C، روسیه میزبان: فرانسه، روسیه، بلغارستان، آرژانتین
هفته دوم:
گروه D، ایران میزبان:ایران، صربستان، آرژانتین، بلژیک
گروه E، بلغارستان میزبان: برزیل، لهستان، کانادا، بلغارستان
گروه F، فرانسه میزبان: فرانسه، روسیه، آمریکا، ایتالیا
هفته سوم:
گروه I، آرژانتین میزبان: صربستان، برزیل، بلغارستان، آرژانتین
گروه H، لهستان میزبان: آمریکا، روسیه، لهستان، ایران
گروه L، بلژیک میزبان: فرانسه، ایتالیا، کانادا، بلژیک

جدول لیگ جهانی والیبال (۲۰۱۷) – سطح A

تیمامتیازمسابقاتجزئیات نتایجستپوئن
بازیبردباخت۳
۰
۳
۱
۳
۲
۲
۳
۱
۳
۰
۳
بردهباختهمعدلبردهباختهمعدل
۱فرانسه۲۵۹۸۱۴۴۱۲۶۷۳.۷۱۴۷۹۲۶۷۳۱.۱۷۷
۲برزیل۱۹۹۶۳۱۵۱۲۲۲۱۴۱.۵۷۱۸۱۷۷۸۶۱.۰۳۹
۳صربستان۱۸۹۶۳۲۳۱۱۱۱۲۱۱۴۱.۵۰۰۷۹۷۷۶۷۱.۰۳۹
۴روسیه۱۴۹۵۴۳۲۱۲۱۱۹۱۶۱.۱۸۸۷۸۷۷۷۵۱.۰۱۵
۵کانادا۱۲۹۵۴۲۳۳۱۱۸۲۰۰.۹۰۰۸۴۴۸۵۸۰.۹۸۴
۶آمریکا۱۴۹۴۵۳۱۲۳۱۹۱۶۱.۱۸۸۸۱۶۸۰۴۱.۰۱۵
۷بلژیک۱۴۹۴۵۱۲۱۳۲۱۸۱۹۰.۹۴۷۸۰۸۸۲۰۰.۹۸۵
۸لهستان۱۲۹۴۵۱۲۱۱۳۱۱۷۱۹۰.۸۹۵۸۰۶۸۰۱۱.۰۰۶
۹بلغارستان۱۰۹۴۵۱۳۱۲۲۱۶۲۲۰.۷۲۷۸۱۹۸۶۱۰.۹۵۱
۱۰آرژانتین۱۱۹۳۶۲۱۳۳۱۵۲۲۰.۶۸۲۸۰۰۸۳۷۰.۹۵۶
۱۱ایران۷۹۳۶۱۲۲۴۱۱۲۳۰.۴۷۸۷۳۹۷۹۵۰.۹۳
۱۲ایتالیا۶۹۲۷۱۱۱۵۱۱۳۲۳۰.۵۶۵۷۹۸۸۴۶۰.۹۴۳

ساتین

نظرتان را ثبت نمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد .بخش ‌های مورد نیاز علامت‌ گذاری شده ‌اند * *

*